Historisk arkiv

Nye styremedlemmer ved Høgskulen på Vestlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2023.

Departementet har oppnevnt Arvid Hallén til å være styreleder ved Høgskulen på Vestlandet i neste periode. Aina M. Berg, Trond Ueland og Hege Økland er oppnevnt til å være styremedlemmer. Varamedlemmer er Arvid Andenæs og Kristine Kopperud Timberlid.

– Jeg er veldig glad for at disse har sagt ja til å sitte i styret. Målet til HVL er å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivrettet profil som skal sette spor både nasjonalt og internasjonalt. Da må de bygge sterke forskningsmiljøer og styrke utdanningstilbudene. Jeg har tiltro til at det nye styret vil være en viktig bidragsyter i denne prosessen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø(V).

Nye styremedlemmer:

Arvid Hallén fra Nesbru er nåværende styreleder og fortsetter i en periode til. Han er seniorrådgiver ved OsloMet og tidligere administrerende direktør i Forskningsrådet. Hallén har erfaring med å lede komplekse organisasjoner og forene mange interesser. Han kjenner også næringslivet godt som følge av oppbyggingen av virkemiddelapparatet i Forskningsrådet.

Aina Berg fra Arnatveit er konserndirektør i forskningsinstituttet NORCE. Hun er nåværende styremedlem og fortsetter i en periode til. Berg har lang erfaring fra instituttsektoren.

Trond Ueland fra Førde er kommunalsjef i Førde kommune. Han er nåværende styremedlem og fortsetter i en periode til. Ueland var tidligere styreleder ved Høgskolen i Sogn og Fjordane og var helt sentral for å få på plass fusjonen.

Hege Økland fra Stord er administrerende direktør i klyngen NCE Maritime CleanTech.  Hun har jobbet med å styrke samhandling mellom næringsliv og akademia for eksempel ved å legge til rette for felles FoU-prosjekter, og etablering av kompetanse- og utdanningsprogram.

Varamedlemmer:

Arvid Andenæs (Førde), investor

Kristine Kopperud Timberlid (Bergen), internasjonaliseringsrådgiver, Innovasjon Norge Vestland

Styret har totalt 11 medlemmer. Kunnskapsdepartementet oppnevner fire eksterne styremedlemmer og to varamedlemmer. Øvrige styremedlemmer velges av og blant de ansatte og studentene