Historisk arkiv

Nye styremedlemmer ved Samisk høgskole/Sámi allaskuvla

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer ved Samisk høgskole for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2023.

Departementet har oppnevnt Ellen Inga O. Hætta og Petter Drefvelin til å være styremedlemmer ved Samisk høgskole i neste periode. Varamedlem er Hanna Outakoski.

– Høgskolen skal nå blant annet etablere den samiske sykepleierutdanningen i samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Det er  avgjørende å ha et godt samarbeide for å sikre en god kvalitet på utdanningstilbudet. Kontinuitet i styrearbeidet er en viktig faktor for å få til dette.  Jeg er derfor glad for at disse har sagt ja til å fortsette å sitte i styret, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø(V).

Nye styremedlemmer:

Ellen Inga O. Hætta fra Kautokeino er nåværende styremedlem og fortsetter i en periode til. Hun er rektor ved Samisk videregående skole og reindriftsskole. Hætta har et bredt kontaktnett ikke bare internt i det samiske samfunnet, men også regionalt og nasjonalt. Hun er også tidligere politiker og har vært medlem i flere offentlige råd og utvalg.

Petter Drefvelin fra Oslo er nåværende styremedlem og fortsetter i en periode til. Han er konfliktmekler i Oslo og Akershus. Drefvelin har hatt ulike stillinger i offentlig forvaltning, blant annet som ekspedisjonssjef i same- og minoritetspolitisk avdeling fra 2001 til 2012.

Varamedlem:

Hanna Outakoski (Sverige), universitetslektor, Umeå Universitet

Styret har totalt 11 medlemmer. Kunnskapsdepartementet oppnevner to eksterne styremedlemmer og ett varamedlem. Sametinget oppnevner to styremedlemmer og ett varamedlem. Øvrige styremedlemmer velges av og blant de ansatte og studentene.