Historisk arkiv

Stadig flere voksne begynner på videregående skole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Antallet voksne som tar videregående skole eller går på et voksenopplæringssenter økte med 16 prosent fra skoleåret 2017-18 til 2018-19. – Dette er gode nyheter. Norsk arbeidsliv er i endring og uten videregående opplæring er det stadig vanskeligere å få jobb. At flere nå starter på videregående er derfor godt nytt for den enkelte og for Norge, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Dette er en økning i antall deltakere på nesten 2200 personer, og utgjør dermed totalt 16 100 personer. Veksten i antall deltakere er størst for helse- og oppvekstfag og studieforberedende utdanningsprogrammer. Prosentvis er økningen størst for teknikk og industriell produksjon og restaurant og matfag.

– Årsakene til økningen er sammensatte. Utdanningsdirektoratet peker på at en av årsakene til at flere nå er registrert i videregående opplæring kan være at flere nyankomne innvandrere nå har startet på utdanningen sin. Det er i tråd med regjeringens politikk, hvor vi nå prioriterer mer formell kompetanse og videregående opplæring. Da er det enklere å komme inn i jobb og bli en del av det norske samfunnet, sier Sanner.

Det er Rogaland og Trøndelag som har flest registrerte deltakere som er 25 år eller over. Troms har hatt den størst økning. Der er det 46 prosent flere voksne i videregående opplæring sammenlignet med 2017-18.

– Regjeringen har som mål at flere skal fullføre videregående opplæring og at flere skal ta fagbrev. Det er også viktig at voksne som av ulike grunner har begynt sent i videregående opplæring får muligheten til å ta utdanning og komme seg i jobb, avslutter Sanner.

Se hele statistikken hos Udir.