Historisk arkiv

Ekspertgruppe skal vurdere tiltak for skoler og barnehager under koronakrisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen styrker beslutningsgrunnlaget når det gjelder tiltak for skoler og barnehager under koronautbruddet. – Vi har satt ned en ekspertgruppe som skal komme med en anbefaling om videre tiltak i barnehage og skole, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Denne pressemeldingen har blitt endret 30.mars.  Grunnen er at pressemeldingen som ble sendt ut 28.mars ga inntrykk av at anbefalingene til ekspertgruppen vil bli offentlig kjent fredag 3. april. Det er ikke riktig. Det som er korrekt, er at anbefalingene fra ekspertgruppen bli gjort offentlig etter at regjeringen har fattet sin beslutning. Kunnskapsdepartementet beklager forvirringen.

Dersom smittesituasjonen vedvarer vil det være nødvendig å vurdere måter å drive barnehager og skoler på som gjør at samfunnet kan gå videre samtidig som smitten holdes nede. I skrivende stund er skoler og barnehager stengt til og med 13. april.

– Mitt mål er at vi kan åpne skoler og barnehager så raskt som mulig, så lenge smittevernhensynet tilsier det. Vi vil vurdere mulighetene for at noen eller alle barn og unge kan gå på skole, samtidig som smittevernet ivaretas. Derfor er det viktig med et kunnskapsgrunnlag som kan fortelle oss mer presist hvordan dette kan gjøres, sier Melby.

Kunnskapsministeren understreker at grupper av barn og unge som av ulike grunner er sårbare i en ordinær hverdag, er ekstra sårbare i nåværende krisesituasjon.

– Mange klarer seg bra i denne situasjonen. Men for de som ikke har det like enkelt i hverdagen, blir det enda verre med stengte skoler og barnehager. Det er vårt ansvar å sørge for at de sårbare barna har det bra i denne perioden. Ekspertgruppen bør derfor spesielt se på tiltak som gjør at disse gruppene får et best mulig tilbud, sier statsråden.

Medlemmer og mandat

Helsedirektoratet er oppdragsgiver for gruppens arbeid. Vurderingene utvalget kommer med skal kunne inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for videre tiltak. Ekspertgruppens rapportering går via Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Ekspertgruppen består av følgende deltakere:

  • Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet (leder for gruppen)
  • Mari Trommald, direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  • Margrethe Greve-Isdahl, overlege Folkehelseinstituttet
  • Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør Helsedirektoratet (observatør)

Gruppens rapportering tilpasses de planlagte beslutningsprosesser om eventuelt videreføring og eller oppheving av tiltak blant annet basert på grunnlag av ferske tall og beregninger fra Folkehelseinstituttet om smittespredning og effekter av iverksatte tiltak.