Historisk arkiv

Mer penger til koronatiltak i skoler og barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Koronapandemien har ført til store utgifter for kommunene. Regjeringen foreslår å bevilge mer enn syv milliarder kroner ekstra til kommune-sektoren i neste års statsbudsjett. - Nå må kommunene sørge for at pengene når helt frem til klasserom og barnehager. Det skal ikke kuttes i videreutdanning for lærere, vikarbruk eller spesialundervisning for elevene for å spare penger til koronatiltak, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Regjeringen har allerede stilt opp med flere økonomiske tiltak overfor kommunesektoren. Så langt har sektoren fått over 20 milliarder kroner i ekstra overføringer. Arbeidsgruppen som ser på kommunenes koronarelaterte kostnader i 2020, mener det så langt er godt samsvar mellom det samlede kostnadsbildet og kompensasjonen fra regjeringen.

1 milliard ekstra
- Vi mener at skoler og barnehager trolig har rapportert inn for lave kostnader. I stedet for å bruke ekstra penger har kommunene kuttet i andre ting. Derfor kommer det nå en milliard kroner utover det regnestykket som har ligget til grunn. Vi tar i for å sikre nok penger til smittesporing og nok penger til skoler og barnehager, sier Melby.

Smittevernveiledere som barnehagene og skolene må følge, betyr i noen tilfeller at det legges opp til mindre grupper enn normalt. Flere skoler har også merkostnader som følge av at mange elever med milde symptomer på forkjølelse må være hjemme, men likevel skal få et godt opplæringstilbud. Merutgiftene i skoler og barnehager er særlig knyttet til et økt behov for vikarer og overtidsbruk.

100 millioner kroner til videregående opplæring for voksne
Regjeringen legger til grunn at også frittstående grunnskoler og videregående skoler skal kompenseres for merutgifter som følge av covid-19 på om lag samme nivå per elev som i den offentlige skolen. Derfor foreslår regjeringen en bevilgning til friskolene på 40 millioner kroner for første halvår 2021. Dette inkluderer også kompensasjon til Den franske skolen og Den tysk-norske skolen i Oslo. Kompensasjonen gis som et likt tilskudd per elev.

I tillegg gir regjeringen 100 millioner kroner ekstra til fylkeskommunene slik at flere voksne kan ta videregående opplæring. De melder om flere søkere med det som kalles voksenrett til videregående opplæring enn normalt.

- De ekstra pengene skal sikre et godt tilbud til dem som må ta ny utdanning eller fylle på kompetansen, fordi de har mistet jobben sin under krisa vi nå står i, sier Melby.