Historisk arkiv

Regjeringen fordeler 6 millioner til ordningen som skal gi flere kvalifiserte lærere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen gir flere ukvalifiserte lærere muligheten til å fullføre sin påbegynte lærerutdanning. Gjennom en egen ordning får lærerne tilbud om et skreddersydd studieopplegg ved seks utdanningsinstitusjoner.

En del som jobber i skolen har startet på en lærerutdanning, men ikke fullført den. Noen trenger bare noen få studiepoeng for å få fullført utdanningen sin, andre mangler litt flere studiepoeng og praksis. Det er de som har avlagt minst 150 studiepoeng i en fireårig lærerutdanning som kan søke om å bli tatt opp til ordningen. For disse søkerne gjelder samme opptakskrav som da de ble tatt opp første gang.

– For mange er terskelen for å gå tilbake skolebenken høy. Jeg har stor tro på at skreddersydde tilbud er det som skal til for at flere gjør nettopp det. Dette tilbudet bidrar til at ansatte i skolen kan få formell kompetanse. Fullført utdanning er et gode for dem det gjelder, men ordningen bidrar også til å redusere andelen ukvalifiserte lærere i norske klasserom, og det er viktig for elevene våre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Flere gode lærere er avgjørende for at elevene skal lære, mestre og trives på skolen. Vi vil at alle elever skal møte lærere med høy kompetanse. Selv om mange av de som jobber i skolen uten fullført lærerutdanning har lang erfaring og gjør en viktig jobb, kan det bety mye for elevene og for den enkelte at de får fullført utdanningen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Ordningen har gitt gode resultater i Nord-Norge

Forsøksordningen ble utviklet av Universitetet i Tromsø og Nord Universitet og de første studentene ble tatt opp høsten 2019. Til sammen er rundt 90 personer tatt opp til ordningen i Nord-Norge til nå, og 15 er allerede uteksaminert.

– Tall fra 2019 viser at Troms og Finnmark, som da var to fylker, lå på topp tre over fylkene med høyest andel årsverk utført av ukvalifiserte lærere. Derfor har regjeringen blant annet gitt penger til denne ordningen og innført en ordning for å slette studiegjeld for lærere som tar seg jobb i Nord-Norge, sier Asheim.

Andelen årsverk utført av undervisningspersonale som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting har gått noe ned de siste årene. I Finnmark har andelen årsverk av ukvalifiserte sunket fra 10 prosent i 2017 til 8 prosent i 2019. I Nordland og Troms er tallene redusert fra 7 prosent i 2017 til 6 prosent i 2019.

Regjeringen utvider ordningen til flere institusjoner

Høgskolen i Innlandet startet opp med 22 studenter høsten 2020 og planlegger nytt opptak våren 2021. Høgskolen i Østfold og Samisk høgskole planlegger å starte opp i 2021 og Høgskulen på Vestlandet starter utredningsarbeidet nå. Alle institusjonene skal også kartlegge hvor mange som er i målgruppen for ordningen i sin region.

Fordelingen av 6 millioner kroner

Institusjon

Sum

Høgskolen på Vestlandet

2,5 millioner

Høgskolen Innlandet

1,2 millioner

Samisk Høgskole

0,2 millioner

Høgskolen i Østfold

0,5 millioner

Nord Universitet

0,8 millioner

Universitetet i Tromsø

0,8 millioner

 

Fakta om ordningen

  • Siden 2019 har 117 blitt tatt opp på denne ordningen
  • De som har fullført minst 150 studiepoeng av totalt 240 fra den gamle allmennlærerutdanningen og fireårig grunnskolelærerutdanning kan søke på denne ordningen.
  • Institusjonene som deltar i ordningen kan utstede vitnemål om fireårig grunnskolelærerutdanning til 31. desember 2025.

 

Antall og andel ukvalifiserte lærere

Tabellen under viser antall og andel ukvalifiserte lærere per 1.10.2019, og er derfor på fylkesstrukturen fra 2019 (Kilde: GSI).

 

Antall ukvalifiserte lærere

Andel årsverk utført av ukvalifiserte lærere

Finnmark

124

7,6 %

Akershus

643

6,7 %

Troms

205

6,3 %

Oslo

462

5,9 %

Nordland

261

5,7 %

Rogaland

439

5,2 %

Møre og Romsdal

226

5,2 %

Buskerud

219

4,6 %

Sogn og Fjordane

121

4,4 %

Oppland

99

3,1 %

Trøndelag

262

3,0 %

Vest-Agder

96

2,6 %

Telemark

86

2,5 %

Østfold

143

2,4 %

Aust-Agder

68

2,3 %

Vestfold

104

2,1 %

Hedmark

88

1,9 %

Hordaland

154

1,7 %

Hele landet

3800

4,2 %