Historisk arkiv

Utsetter fristen for å søke om ekstra studielån og stipend

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

43 000 studenter har søkt om ekstra studielån og stipend denne våren. Tilleggslånet på 26 000 kroner, der 8 000 kroner blir gjort om til stipend, skal hjelpe de som har blitt permittert eller mistet inntekt fra en deltidsjobb under koronakrisen. - Nå utsetter vi fristen for å sikre at alle som oppfyller kravene og som ønsker tilleggslånet med stipend, får muligheten til det, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Fristen for å søke om tilleggslånet var egentlig 15. juni. Nå er fristen utsatt til 30. juni.

Som en del av den økonomiske krisepakken, fikk over 235 000 studenter i mai tilbud om å søke om et tilleggslån.  I tillegg ble Stortinget enige om å legge én milliard kroner ekstra i potten for å gjøre deler av tilleggslånet om til stipend. Så langt er det rundt 20 prosent som har benyttet seg av den gunstige ordningen.  Det betyr at det har blitt betalt ut nærmere 1 milliard kroner til norske studenter gjennom krisepakken. Av disse er rundt 350 millioner kroner, stipend.

- Det er vanskelig å forklare hvorfor det er så få som har søkt. Forhåpentligvis betyr det at det er færre enn forventet som har mistet inntekt og dermed ikke oppfyller kravet om få tilleggslån, eller at det er mange som har klart seg bra økonomisk til tross for koronakrisen, sier Asheim.

Blir kontroller for å hindre juks

De som søker, må kunne dokumentere at de har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronakrisen. Lånekassen vil gjennomføre stikkprøver av søkere for å sjekke at de faktisk har hatt nedgang i inntekt som følge av koronakrisen Dersom søkere har gitt uriktige opplysninger, vil ikke deler av lånet bli gjort om til stipend.

Slik søker du

- De som har rett på tilleggslånet, og som ønsker å søke om det, gjør det på Dine sider på lanekassen.no. De skal ikke sende inn dokumentasjon nå, men vi kan be dem om det senere. Derfor bør de allerede nå be arbeidsgiveren om å dokumentere årsaken til at de har hatt nedgang i inntekt. Dette kan for eksempel være dokumentasjon på permittering, oppsigelse, nedgang i lønnsinntekt og bekreftelse på endret stillingsprosent, sier administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark.

Også voksne elever som tar videregående opplæring, og som allerede får lån for elever som er over 18 år, kan søke om tilleggslån. Kravet er at de kan dokumentere at de har hatt nedgang i inntekt denne våren. Lånet er på 13 000 kroner, hvor 8000 omgjøres til stipend i ettertid.

Tilleggslånet er et av flere korona-tiltak for studenter og elever.  Dette kommer i tillegg til at de fikk utbetalt resten av studiestøtten for semesteret samlet i april, og at studenter kan kvalifisere til den midlertidige lønnskompensasjonsordningen.

Studentpakken inneholder blant annet også:

  • Vi har gjort det mulig å få betalingsutsettelse i Lånekassen ut 2020 uten at det påvirker antallet ordinære betalingsutsettelser. Det betyr også at de som har brukt opp sine, nå kan få flere under krisen.  
  • Vi fjerner inntektskravet for de studentene som, uavhengig av hva de studerer, bidrar i helse- og omsorgssektoren under krisen. Det betyr at de kan jobbe så mye de vil frem til 31.august, med tryggheten om at de beholder stipendandelen. I tillegg er det foreslått at det også skal gjelde for studenter som blir beordret til heimevernet eller siviltjenesten og politistudenter som bidrar i beredskapsarbeid.
  • Rett til lån og stipend for studier i utlandet krever ordinært at man fysisk befinner seg på et lærested i utlandet. For våren 2020 er retten til lån og stipend gjort uavhengig av hvor man oppholder seg, og for høsten 2020 er dette videreført uavhengig av om man reiser til studiested eller skole allerede ved semesterstart.
  • Utenlandsstudenter og utvekslingselever på videregående som må starte studieåret 2020-2021 med å bo hjemme hos foreldrene på grunn av koronapandemien, vil ha rett til stipend som borteboer høsten 2020.