Historisk arkiv

Vil ha påskeåpne barnehager og skoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen og partene i arbeidslivet vil sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn får tilbud i hele påsken. Nå oppfordres barnehager og skoler til å holde åpent, også i helligdagene hvis det er behov.

– Dette blir en annerledes påske, og for mange blir det en tøffere tid. Foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner mens andre tar fri, skal være trygge på at barna deres tas vare på. Andre barn som har det vanskelig skal også vite at de kan få støtte utenfor hjemmet. Derfor oppfordrer vi barnehager og skoler til å holde åpent i påsken der det er behov, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Hun, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og helse- og omsorgsminister Bent Høie går nå sammen med organisasjonene KS, PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Fellesorganisasjonen om en felles oppfordring til barnehage- og skoleeiere. 

Tilbudet tilpasses lokale forhold

Behovet for påskeåpne tilbud forventes å variere mellom kommunene. Beslutninger om hvilke barnehager og skoler som skal ha åpent må fattes lokalt. Skoleeiere og barnehageeiere oppfordres til å finner gode løsninger som er tilpasset lokale forhold.

– Barnehageeierne og kommunene har god kunnskap om situasjonen lokalt. De vet hvilke barn og unge som trenger et tilbud i påsken. Vi ser at flere kommuner, som for eksempel Færder kommune og Oslo kommune, allerede har tatt grep og sikret et tilbud i påsken. Nå håper vi alle andre følger etter, sier Ropstad.

Prioriterer to barnegrupper

Tilbudet skal i hovedsak gjelde for to grupper barn:

- Barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner som må jobbe og ikke har andre muligheter for barnepass (se mer om denne gruppen her).

- Barn i sårbare og utsatte situasjoner. Det kan for eksempel være barn som har det vanskelig på grunn av sykdom, særskilte behov eller opplever en vanskelig livs- og hjemmesituasjon. Barnehage- og skoleeiere bør innhente kunnskap fra den enkelte barnehage og skole i vurderingen av behov.

Tilbudet bør rette seg særlig mot småbarn i barnehagen og småskolen, men kan også gjelde eldre barn og unge som trenger tilbud i påsken.

Det vil bli gitt råd om innretning av tilbudet og momenter som bør hensyntas ved etablering av tilbudet i forbindelse med koranasituasjonen påsken 2020.

Les felleserklæringen fra departementene, KS, PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Fellesorganisasjonen.

Sentrale momenter som må hensyntas ved et utvidet tilsyns- og omsorgstilbud i påsken 2020.

Veiledning for barnehager og skoler som gir et tilbud utenfor ordinær åpningstid og/eller på offentlige fridager.