Historisk arkiv

Avtale skal gi mer samarbeid mellom arbeidslivet og høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen ønsker at det skal være bedre sammenheng mellom det studentene lærer på studiet og det som skjer i arbeidslivet. Nå har partene i arbeidslivet, de frivillige organisasjonene, Universitets- og høgskolerådet og Kunnskapsdepartementet signert en avtale som skal bidra til det.

– Vi ønsker at det skal være flere møteplasser mellom utdanning og arbeidsliv. Høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet må samarbeide bedre om hva studentene lærer, hvordan de de lærer og at flere enn før kan få oppdatere kompetansen sin i løpet av arbeidslivet. Det skal intensjonsavtalen bidra til, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). 

Bedre og tettere samarbeid

Regjeringen la i vår frem Utdanning for omstilling — Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Ett av tiltakene i meldingen for å styrke kvaliteten og arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning var å lage en intensjonsavtale om tettere samarbeid. Avtalen er nå underskrevet av Universitets- og høgskolerådet (UHR), LO, NHO, Akademikerne, Unio, YS, Virke, Spekter, Voksenopplæringsforbundet (VOFO), KS og Kunnskapsdepartementet.

– Samarbeidet mellom arbeidslivet og høyere utdanning er dårligere utviklet i Norge enn i flere andre europeiske land. Avtalen er et grep for å gjøre noe med det. Nå må alle parter bruke avtalen og følge den opp, slik at vi kan få praktiske resultater som gir flere studenter mer kontakt med arbeidslivet, sier Asheim.

Intensjonsavtalens varighet er fire år, med en underveisvurdering etter to år.