Historisk arkiv

Historisk arkiv

Regjeringen deler ut 10 millioner kroner for å motvirke ensomhet blant studentene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet tildeler alle landets studentsamskipnader inkludert ANSA ekstra penger til å lage sosiale lavterskeltilbud for studentene. De største samskipnadene i Oslo, i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og på Vestlandet får mest.

- Vi legger bak oss et år med avstand, karantene for noen og ensomhet for mange. Det har naturlig nok gjort det krevende å være student både faglig og sosialt. Mange har fått på plass gode tiltak som digitale kollokviegrupper, egne apper hvor studenter kan møtes og digitale fredagsquizer. Nå får studentsamskipnadene ekstra penger til å sette i gang flere hyggelige, sosiale aktiviteter i trygge rammer for enda flere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

De ti millioner kronene var en del av regjeringens siste krisepakke i høst og skal brukes til konkrete, sosiale aktiviteter eller til å koordinere arbeidet med å nå ut til studentene. Dette kan for eksempel være studentmentorer eller -koordinatorer, trivselsfond eller konkrete prosjekter i regi av studentfrivilligheten.

Pengene skal komme alle studenter til gode

- Jeg forventer at samskipnadene, utdanningsinstitusjonene og studentene sammen blir enige om hva de skal bruke pengene til. Selv om pengene fordeles til studentsamskipnadene har jeg en klar forventning om at pengene skal komme alle studenter til gode, også de som ikke er medlem i en samskipnad, sier Asheim

Slik fordeles pengene

Hver av landets studentsamskipnader får et grunnbeløp på 50 000 kroner. Resten av pengene er fordelt etter medlemstall.

Studentsamskipnad

Beløp

Studentsamskipnaden i Agder

 523 000

Studentsamskipnaden på Vestlandet

 1 427 000

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

 690 000

Norges arktiske studentsamskipnad

 605 000

Studentsamskipnaden Innlandet

 547 000

Studentsamskipnaden Indre Finnmark

 56 000

Studentsamskipnaden i Molde

 129 000

Nord studentsamskipnad

 432 000

Studentsamskipnaden SiO

 2 453 000

Studentsamskipnaden i Stavanger

 487 000

Studentsamskipnaden i Volda

 194 000

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

 1 580 000

Studentsamskipnaden i Østfold

 289 000

Studentsamskipnaden på Ås

 214 000

ANSA

 374 000

Sum

                                              10 000 000

20 millioner til styrket velferdstilbud for studentene

Tilskuddet til studentsamskipnadene er også økt med 20 millioner kroner ekstra til samskipnadene i statsbudsjettet for 2021. Pengene skal gå til å styrke velferdstilbudet til studentene, som for eksempel det psykiske helsetilbudet. I tillegg er det penger til arbeidet med psykisk helse gjennom Helsedirektoratet som samskipnadene og flere kan søke om.

Ekspertgruppe har levert rapport om studentenes situasjon.