Historisk arkiv

Indonesia lanserer urfolksprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Indonesias visepresident Boediono og ni indonesiske departementer lanserte denne uken et nasjonalt urfolksprogram som en del av arbeidet for å beskytte landets regnskoger.

Indonesias visepresident Boediono og ni indonesiske departementer lanserte denne uken et nasjonalt urfolksprogram som en del av arbeidet for å beskytte landets regnskoger. 

Urfolk på Papua, Indonesia (Elisabeth Brinch Sand)

- Vi har de siste par årene sett en positiv utvikling i Indonesias arbeid med urfolks rettigheter. Urfolk er gode skogvoktere og helt sentrale i arbeidet med å ta vare på regnskogen. Programmet Indonesia har lansert i dag kan vise seg å bli en viktig del av arbeidet mot avskoging, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Indonesias nye “National Programme for the Recognition and Protection of Customary Communities (PPMHA) through the REDD+ mechanism” er en oppfølging av en avgjørelse i konstitusjonsdomstolen fra 2013, der det ble bestemt at statseid skog skal føres tilbake til urfolk.

Programmet inkluderer blant annet juridisk reform, styrking av urfolksinstitusjoner og støtte til lokale myndigheters arbeid med å forberede de lokale reguleringer som er nødvendige for å følge opp dommen.

Norge og Indonesia inngikk i 2010 en regnskogavtale der Norge lovet å bidra med inntil 6 milliarder NOK til Indonesia, dersom landet klarer å redusere klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse (REDD+). Urfolksprogrammet er en del av Indonesias arbeid med REDD+.

Størrelsen på det norske bidraget vil avhenge av hvor godt indonesierne lykkes med å redusere avskogingen. Norge vil i all hovedsak betale for oppnådde resultater, først i form av politiske reformer og kapasitetsbygging, og siden for uavhengig verifiserte utslippsreduksjoner.

Nylig ble det offentliggjort en ny evaluering av klima- og skogprosjektet der Indonesias arbeid med urfolks rettigheter ble trukket fram som et av flere områder med positiv fremgang.

Les mer om regnskogavtalen med Indonesia.