Historisk arkiv

Ønsker oppmykning av regler for el-sykler og catskiing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet ber nå Miljødirektoratet sende på høring et forslag om å myke opp reglene for el-sykler og catskiing. Fram til nå har det ikke vært lov med el-sykkel på traktorveger og kjerreveger fordi dette regnes som utmark.

-Vi ber nå Miljødirektoratet om å sende på høring et forslag om å rydde opp i reglene for el-sykler i utmark, slik at de sidestilles med vanlige sykler. Jeg tror faktisk mange ikke er klar over at det ikke er lov å sykle med el-sykkel i utmark, det virker ikke logisk for folk, derfor vi ønsker å endre dette, sier Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. 

Høringsforslaget vil gjelde el-sykler som anses som sykler etter kjøretøyforskriften, det vil si sykler med hjelpemotor med lav effekt som slutter å virke hvis syklisten slutter å trå eller hvis hastigheten overstiger 25 km/t.

-El-sykler er bra for miljøet, de verken forurenser eller lager støy. El-sykler kan være med på å få folk som kanskje ellers ikke er i stand til å sykle, ut på sykkeltur i naturen. Det er positivt for folkehelsa og kan gjøre at flere oppdager naturen og blir glade i den, sier Sundtoft.

Catskiing også ut på høring


Klima- og miljødepartementet ønsker også å se nærmere på reglene for catskiing, det vil si transport av skiløpere med tråkkemaskiner for eksempel opp i fjellsider eller opp på fjelltopper for å stå på ski ned igjen i urørt løssnø. Dette er i dag ikke tillatt. I enkelte kommuner er det et sterkt ønske om å tillate catskiing, blant annet for å støtte opp om lokal næringsutvikling.

-Hensynet til lokalt selvstyre og å støtte opp om mulighetene for lokal verdiskaping er viktig for Høyre, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Samtidig forutsetter en eventuell åpning for catskiing at det ikke får betydelige negative konsekvenser for friluftsliv og naturmangfold, og at også sikkerheten kan ivaretas. 

-Jeg mener det er riktig å få frem de ulike hensynene som taler for og imot gjennom en bred høring, og vil ta stilling til om forslagene skal gjennomføres når vi får inn høringsuttalelsene, avslutter klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Les oppdragsbrevet til Miljødirektoratet her (pdf).