Historisk arkiv

Rydder opp i sjøbunnen i Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen foreslår 58 millioner kroner til oppstart av opprydding av miljøgifter i sjøbunnen i Puddefjorden i Bergen i neste års statsbudsjett.

-I Sundvolden-plattformen sa regjeringen at vi skal styrke oppryddingen av miljøgifter i forurensede sedimenter. Nå følger vi opp løftene. Oppryddingen vil gi vesentlig bedre miljø i sjøbunnen i Bergen og sterkt redusere risikoen for spredning av miljøgifter. Oppryddingen vil gi byfjorden større verdi for friluftsliv, bading og fritidsfiske, samtidig som nærområdene blir mer attraktive for utbygging, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Oppryddingen starter i 2016 og man regner med å være ferdig i 2017. Staten betaler opptil 116 millioner kroner til sammen, noe som er rundt 75 prosent av kostnadene. Det er Bergen kommune som står for mesteparten av de resterende.

I Puddefjorden får regjeringen til en gunstig kopling med Jernbaneverkets tunnelboring i Ulriken. Rene masser fra tunnelen skal brukes til tildekking av forurenset sjøbunn i Puddefjorden.

-Det sparer både penger og transport å samordne disse arbeidene, og gir en svært god utnyttelse av masser fra tunnelen, sier Sundtoft

Regjeringen er også godt i gang med å rydde opp i Trondheim havn, og det blir ferdig i 2016.