Prop. 1 S (2015–2016)

For budsjettåret 2016 under Klima- og miljødepartementet
Utgiftskapittel: 1400 – 1482 Inntektskapittel: 4400 – 4481 og 5578

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget