Historisk arkiv

Bedre digitale kart over norske havområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen utvikler nå digitale kart med detaljert oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i våre tre havområder.

Norge har forvaltningsplaner for Nordsjøen-Skagerrak, Norskehavet og Barentshavet-Lofoten. Planene balanserer hensynet til langsiktig ressursutnyttelse og verdiskaping og bevaring av våre rike havområder.

Norge har forvaltningsplaner for Nordsjøen-Skagerrak, Norskehavet og Barentshavet-Lofoten. Planene balanserer hensynet til langsiktig ressursutnyttelse og verdiskaping og bevaring av våre rike havområder. Kart: Miljødirektoratet.

– Det digitale arealverktøyet blir viktig både for myndigheter og næringslivet slik at vi får god forvaltning av våre havområder og når vi planlegger ny virksomhet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Oversikt over miljøverdier og næringsaktiviteter

De nye kartene vil fra neste år gi en helhetlig oversikt over miljøverdier som koraller, tareskog og gyteområder, og næringsaktiviteter som fiskerier, skipstrafikk, petroleumsvirksomhet og kandidatområder for havvind.

Klima- og miljødepartementet utvikler et arealverktøy som alle sektorer vil ha nytte av ved utøvelse av sine aktiviteter. En rekke europeiske land har allerede tatt i bruk slike verktøy.

– Rent og produktivt hav er en forutsetning for ny og økt næringsaktivitet i havet. Regjeringen ser med forvaltningsplanene og utviklingen av et helhetlig arealverktøy fram til økt aktivitet og flere aktører som tar del i bærekraftig bruk av havområdene våre, sier Vidar Helgesen.

Viser områder med restriksjoner

Kartene vil også vise områder med ulik grad av restriksjoner – som marine verneområder. Dette er en type områdevern som tar vare på det særegne, det typiske og det sjeldne i norsk marin natur.

Foreløpig har Norge vernet seks slike områder, inkludert det nyopprettede Jærkysten marine verneområde. Disse områdene gir beskyttelse mot all virksomhet som kan skade verneverdiene.