Historisk arkiv

Offentlige anskaffelser skal fremme innovasjon og grønn vekst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Hvordan kan staten og kommunene bidra til smarte, grønne løsninger når de kjøper inn varer og tjenester? Dette er tema på en konferanse i Oslo mandag 13. juni. Konferansen strømmes direkte på nett-tv.

Nett-tv Del 1: Grønne innkjøp i offentlig sektor

Se sendingen her

Se sendingen her

Nett-tv Del 2: Grønne innkjøp i offentlig sektor

Se sendingen her

Se sendingen her

 

- Regjeringen fremmet i vår forslag om en ny lov om offentlige anskaffelser, med en ny miljøbestemmelse som får store konsekvenser for næringslivet. Nå inviterer vi representanter fra offentlig forvaltning, organisasjoner og næringsliv til å diskutere hvordan offentlige anskaffelser kan fremme innovasjon og grønn vekst, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Konferanse om grønne offentlige innkjøp - miljø, innovasjon og konkurransekraft

Konferanse om grønne offentlige innkjøp - miljø, innovasjon og konkurransekraft

Konferansen om grønne innkjøp arrangeres av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Grønne offentlige innkjøp er et av flere virkemidler for å fremme lavutslippsutvikling og det grønne skiftet.

– Det offentlige kjøper varer og tjenester for over 460 milliarder kroner. Dette er alt fra kontorrekvisita og kaffemaskiner til busser og t-baner, bygg, drift av skoler og sykehjem og store datainvesteringer. Summene er enorme. For miljøet har det derfor stor betydning hvilke krav vi setter til våre leverandører, sier næringsminister Monica Mæland.

Svenske og danske erfaringer

På konferansen deltar blant annet generaldirektør Inger Ek i den svenske enheten for offentlige innkjøp. Hun vil fortelle om deres arbeid for å fremme bærekraftig omstilling og grønn konkurransekraft. I Sverige brukes offentlige innkjøp bevisst til å etterspørre miljøvennlige varer og tjenester.

Danmark har brukt offentlige innkjøp for å fremme ny miljøvennlig teknologi, næringsutvikling og eksport med gode resultater. Direktør Bjørn Bauer i Planmiljø vil fortelle om erfaringene fra dette arbeidet.

Stortinget startet behandlingen av lovforslaget om offentlige anskaffelser denne uka.