Historisk arkiv

Vil stanse kloakkutslipp fra skip

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Det skal bli slutt på utslipp av kloakk fra skip innenfor 12 nautiske mil langs norskekysten og rundt Svalbard.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ber nå Sjøfartsdirektoratet utarbeide en forskriftsendring som skal hindre kloakkutslipp. 

- Den økte skipstrafikken, særlig cruisebåter, belaster miljøet langs kysten og de sårbare områdene rundt Svalbard. Derfor ønsker jeg et regelverk som forbyr utslipp av kloakk innenfor 12 nautiske mil. I tillegg skal Sjøfartsdirektoratet utrede strengere regler for utslipp av svovel- og nitrogengasser i verdensarvfjordene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 

Svovel og nitrogen fra skipene fører til helseskadelig forurensning. 

Slik regelverket er i dag, kan skip på strekningen fra Lindesnes og nordover slippe ut kloakk og gråvann inntil 300 meter fra land. Målet er at de nye kravene skal være klare innen utgangen av neste år. 

Du finner brevet til Sjøfartsdirektoratet her:

BAKGRUNN:

Norge har sluttet seg til det internasjonale regelverket for utslipp av kloakk fra skip (MARPOL vedlegg IV). Regelverket omfatter alle større skip i internasjonal fart. Disse skal være utstyrt med kloakkrenseanlegg og/eller oppsamlingstank. Når det gjelder utslipp av kloakk fra skip, har vi i Norge et tosporet system. For området fra Lindesnes til svenskegrensen, der problemene med utslipp av kloakk fra skip er størst, kan urenset kloakk bare slippes ut mer enn 12 nautiske mil fra land.  For resten av landet er hovedregelen at kloakk skal slippes ut minst 300 meter fra nærmeste land.