Historisk arkiv

Penger til tiltak mot forsøpling av havet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

En av de største miljøutfordringene vi har er forsøpling av havet, og omfanget synes å øke. Nå gis det 35 millioner kroner til opprydding av søppel i havet og langs kysten. Fristen for å søke er 16. mars 2017.

Søppel som er ryddet i vakker natur
Store mengder søppel ryddes fra norske strender hvert år. Foto: Monica Kleffelgård Hartviksen

– Plastforsøplingen av havet er en trussel mot det Norge skal leve av. Den truer livet i alle verdenshavene og matressursene i havet. Derfor er det så avgjørende å stanse forsøplingen og rydde opp der det mulig. Strandrydding er nå nærmest en folkesport i Norge, og vi ønsker å støtte opp om dette viktig frivillige arbeidet, sier klima og miljøminister Vidar Helgesen 

Det kan søkes om tiltak til både opprydding i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen.

Det kan blant annet søkes om penger til koordinering av ryddeaksjoner og transport og innlevering av søppelet til godkjent mottak. Det gjelder også fjerning av eierløse fritidsbåter. I tillegg kan det søkes om forebyggende tiltak som for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningkampanjer, undervisningsopplegg og workshops.

En del av pengene er øremerket et prøveprosjekt på miljøvennlig vedlikehold av båter. Dette skal redusere bruken av bunnstoff, og dermed redusere utslipp av mikroplast og miljøgifter.

De som kan søke er frivillige organisasjoner, foreninger, ideelle stiftelser, private bedrifter og offentlige foretak.

Søknader kan rettes til Miljødirektoratet, og søknadsfrist er 16. mars 2017. Les mer om ordningen på Miljødirektoratet sine nettsider