Historisk arkiv

Nyheter

Invitasjon til innspillskonferanse for havforvaltningsplanene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

I 2020 skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om forvaltningsplanene for havområdene Lofoten–Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen–Skagerrak. I den forbindelse inviterer vi til innspillskonferanse i Tromsø.

Har du noe på hjertet i forbindelse med forvaltning av havområdene våre? Klima- og miljødepartementet inviterer til en åpen innspillskonferanse tirsdag 28. mai 2019 om forvaltningsplanene for havområdene.

Programmet er nå klart og inkluderer blant annet hovedpunktene fra et oppdatert faglig grunnlag samt paneldebatt og innspill fra salen. I tillegg vil det være korte forberedte innlegg fra flere berørte interessegrupper/organisasjoner.

Tid: Tirsdag 28. mai fra kl. 09:30 til 15:30

Hvor: Framsenteret, Tromsø

Påmelding: Send navn, organisasjon, e-post, og tlf til kld-arrangementer@kld.dep.no innen 14. mai.

Se her for bakgrunnsdokumenter i saken. 

Program for innspillskonferansen. 

 

Skriftlige innspill kan sendes til postmottak@kld.dep.no merket med "Innspill til forvaltningsplan for havområdene 2020 (Sak-19/1751)". 

Vi gjør oppmerksom på at innspill til departementet er å anse som offentlige dokumenter. Alle innspill vil bli fortløpende offentliggjort på denne nettsiden.

Frist for innspill: 1. oktober 2019