Historisk arkiv

Norge vil ha et sterkere globalt styresett mot plastforsøpling i havet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge tar initiativ til et sterkere globalt rammeverk mot marin forsøpling under FNs fjerde miljøforsamling. Over 80 miljøministre fra hele verden skal delta på møtet i Nairobi denne uka.

Marin forsøpling
– Internasjonale miljøproblemer som marin forsøpling, løses best gjennom forpliktende globale avtaler og regelverk. Det krever tålmodighet og utholdenhet å få slike avtaler på plass, men Norge vil være en sterk pådriver i dette arbeidet, sier Ola Elvestuen. Foto: Bo Eide

-  Plastforsøpling av havet er et av verdens raskest voksende miljøproblemer. Norge foreslår nå et sterkere globalt regelverk for å hindre den raske økningen av plastavfall i verdenshavene. Vi fikk oppslutning om en nullvisjon for utslipp av plastavfall til verdenshavene på FNs miljøforsamling i 2017. Nå må vi sikre at denne visjonen blir en realitet gjennom et sterkere regelverk, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Det er ventet over 4000 deltakere og mer enn 80 miljøministere i Nairobi til FNs fjerde miljøforsamling, UNEA-4, denne uken. Oppdraget til delegater og ministre er å løfte frem løsninger på miljøutfordringer og bærekraftig produksjon og forbruk.

For Norge er forslaget om et sterkere globalt rammeverk mot marin forsøpling et prioritert tema under møtet. I resolusjonen til FN foreslår Norge å sette ned en arbeidsgruppe som skal legge fram anbefalinger om hvordan et internasjonalt rammeverk kan utformes frem mot  FNs femte miljøforsamling i 2021.  

– Internasjonale miljøproblemer som marin forsøpling, løses best gjennom forpliktende globale avtaler og regelverk. Det krever tålmodighet og utholdenhet å få slike avtaler på plass, men Norge vil være en sterk pådriver i dette arbeidet, sier Ola Elvestuen.

Nesten 30 forslag til vedtak skal diskuteres på møtet. Hvordan bruke havets ressurser på en mer bærekraftig måte, betydningen av torv og mangroveskog som CO2-lagre og kampen mot klimaendringer, er blant andre de temaene som tas opp.

Den sjette rapporten om den globale miljøtilstanden (GEO-6) lanseres også på møtet, og det vil bli satt søkelys på den utsatte situasjonen til kvinnelige miljøforkjempere i flere land.  Norge vil også delta aktivt i diskusjoner om hvordan FNs miljøprogram kan best bidra til utvikling av kunnskapsbasert miljøpolitikk fremover.