Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Nyheiter
Presseinvitasjon

Klimaplan 2021-2030 blir lagt fram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen legger fram stortingsmeldingen "Klimaplan for 2021-2030" fredag 8. januar. Statsminister Erna Solberg, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse etter statsråd.

Nett-tv Klimaplan 2021-2030 blir lagt fram

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Pressekonferansen overføres direkte på www.regjeringen.no 

Les pressemelding og last ned hele klimameldingen her.

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18.

Oppmøtetid: Kl 1145. Ta med gyldig pressekort og ID. Pressekonferansen begynner kl 1200.

Presse som ikke har anledning til å møte, eller ikke ønsker å komme, på pressekonferansen på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til presse@kld.dep.no med teksten "PK Klimaplan" i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest fredag klokka 1000. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen.

For journalister som ønsker et ekstra dypdykk i meldingen, gir statssekretær Mathias Fischer i Klima- og miljødepartementet en ytterligere gjennomgang og svarer på spørsmål fra ca. kl 1330 i Marmorhallen. Påmelding til denne andre delen av pressekonferansen kan gis til kommunikasjonssjef Jo Randen innen fredag kl.1000 (epost: jra@kld.dep.no).

Pressekontakter:

For statsministeren: kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, 992 14 610, og statssekretær Rune Alstadsæter, 915 58 419.

For klima- og miljøministeren: kommunikasjonssjef Jo Randen, 911 69 463

For kunnskaps- og integreringsministeren: statssekretær Anne Tørå Solsvik, 995 98 796

For barne- og familieministeren: statssekretær Julie Kristine Kordahl, 900 89 528

Om sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/zfcbp4lg/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre smittespredning

Departementene og SMK har innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Det kan, ved stor pågang, være aktuelt å be presse om å følge pressekonferansen digitalt.

 

Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om smittevern.