Historisk arkiv

Invitasjon:

Seminar om klimarisiko og rapportering i norske selskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Finansdepartementet og klima- og miljødepartementet i samarbeid med CICERO Senter for klimaforskning inviterer til seminar om klimarisiko og rapportering i norske selskaper.

Dato / tid:     Fredag 29 januar, 10:00 – 12:00

 

Sted:               Digitalt

 

Moderator:   Kristin Halvorsen, direktør, CICERO

Dette arrangementet har vært, men du kan se seminaret i opptak under:

Investorer og långivere etterspør i stadig større grad informasjon om bærekraft og klimarisiko fra selskaper. De ser at klimaendringer, teknologiutvikling og strammere klimapolitikk allerede har økonomiske konsekvenser og forventer at disse vil øke i fremtiden. Dette gjelder ikke bare fysisk klimarisiko, men også risikoen for at endringer i klimapolitikk og teknologiutvikling får direkte betydning for verdien av investeringer.

I EU pågår det et omfattende arbeid med å legge til rette for at finansnæringen bidrar til omstilling til en lavutslippsøkonomi. Et sentralt tiltak i arbeidet er klarere og mer omfattende krav til bærekrafts- og klimarisikorapportering for både selskaper og finansmarkedsaktører. Europakommisjonen arbeider også med utviklingen av et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet som er relevant for norske selskaper gjennom EØS-avtalen.

Arbeidsgruppen Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) har anbefalt et rammeverk for rapportering om klimarelatert risiko som kan hjelpe selskaper å identifisere klimarelaterte trusler og muligheter. Selskaper anbefales å rapportere på spesifikke klimamål og resultater, og hvordan selskapet vil bli påvirket av ulike klimascenarier, inkludert scenarioer i tråd med ambisjonene i Parisavtalen.

Seminaret vil belyse:

 • Hva klimarisiko er, og hva et klimascenario er
 • Dagens forventninger til selskapsrapportering om klimarisiko
 • Hvordan vi kan dra nytte av selskapers og investorers erfaringer med TCFD-rapportering så langt
 • Utfordringer og hvordan myndighetene kan støtte opp om god rapportering på klimarisiko

Målgruppen for seminaret er selskaper som rapporterer, eller ønsker å rapportere om klimarisiko, og finansnæringen som brukere av denne rapporteringen.

Påmelding

Registrer deg på seminaret innen 26. januar (påmelding påkrevd)

Selve lenken til streamingen vil bli sendt til de påmeldte et par dager før seminaret.

Påmeldte deltakere gis anledning til å sende inn spørsmål til innlederne i forkant av seminaret. Benytt da epostadressen, tcfd@cicero.oslo.no. Under selve seminaret vil man kunne stille spørsmål i en Q&A funksjon. Vi kan ikke garantere at vi har anledning til å besvare alle spørsmål.

Program:

10:00 – 11:00

Klimarisiko: hva er utfordringene og hvordan kan myndighetene støtte opp om god rapportering

 • Introduksjon ved statssekretær i Finansdepartementet, Geir Olsen
 • Introduksjon ved statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, Mathias Fischer
 • Climate risk and scenarios - Glen Peters, forskningsleder CICERO Senter for klimaforskning
 • TCFD og forventinger til selskapsrapportering om klimarisiko - Martin Skancke, TCFD-medlem og styreleder FN-støttede Principles for Responsible Investment (PRI)
 • Hva er dagens krav til selskapsrapportering og hva skjer i EU? - Kjersti Okstad Kirkeby, senior tilsynsrådgiver, Finanstilsynet

11:00 – 12:00     

Paneldebatt: praktisk erfaring med klimarisikorapportering, forventninger til nytt EU-regelverk. Ledes av Kristin Kristin Halvorsen, CICERO

 • Thina Saltvedt, sjefsanalytiker for bærekraftig finans, Nordea 
 • Lars Røsæg, finansdirektør, Yara International  
 • Bård Bringedal, leder for aksjeforvaltning, Storebrand Asset Management 
 • Anders Olstad, finansdirektør, Entra