Historisk arkiv

Video: Kunsten å bygge et land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Filmen gir et tilbakeblikk på distrikts- og regionalpolitikken med kommentarar fra Åslaug Haga, kommunal- og regionalminister 2005-2007, Victor Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Norges handelshøgskole og Gunnar Berge, kommunal- og regionalminister 1992-1996.

Filmen ble laget til konferansen "Kunsten å byggje landet". Konferansen ble arrangert av Kommunal- og regionaldepartementet på Voss 1. november 2011.

"Kunsten å byggje landet" markerte at det er 50 år siden Stortinget vedtok å etablere Distriktenes Utbyggingsfond. Fondet ble etablert i 1961 for å fremme næringsutvikling i distriktene.

  • Twitter: #distrikt50