Historisk arkiv

Ny autorisasjonsordning for eiendomslandmålere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Når en innbygger eller utbygger skal opprette ny grunneiendom, eller har behov for å kartlegge eiendomsgrenser, går man til kommunen og bestiller oppmålingsforretning.

Den som administrerer slike oppmålingsforretninger, må være fagkyndig, men frem til nå har det ikke blitt satt noen felles krav om hva det innebærer.

Digitaliseringen av samfunnet gjør at det stilles større krav til pålitelighet når eiendomsgrenser skal dokumenteres.

Stortinget har vedtatt at det skal stilles felles krav til kommunale og private eiendomslandmålere i form av en autorisasjonsordning. Formålet er å sikre at eiendomslandmålerne kan stå ansvarlig for alle typer oppmålingsforretninger, og bidra til å sikre kvaliteten i oppmålingsarbeidet og matrikkelen. Fra 1. januar 2021 blir det derfor mulig å søke autorisasjon som eiendomslandmåler.

Fra 1. januar 2024 blir ordningen obligatorisk. Da skal alle oppmålingsforretninger bestyres av en autorisert eiendomslandmåler. Med en overgangsordning på tre år, vil både private og offentlige eiendomslandmålere få god tid til å forberede seg.

Kartverket får oppgaven med å være autorisasjonsmyndighet. Den autoriserte eiendomslandmåleren skal ha kunnskap om geomatikk (moderne landmåling), eiendomsregistrering og tingsrett. Godkjent utdanning vil være oppnådd bachelor- eller mastergrad basert på godkjent studieprogram eller fagsammensetning. I tillegg kreves det to års praksis som landmåler og bestått autorisasjonsprøve.

Prinsippet om autoriserte eiendomslandmålere ble vedtatt ved lov 20. april 2018 om endringer i matrikkellova og plan- og bygningsloven. Nærmere detaljer om ordningen er tatt inn i matrikkelforskriften.

Les endringsforskriften her