Historisk arkiv

Nytt medlem i Karantenenemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bernt Jørgen Stray fra Kristiansand er oppnevnt som nytt medlem i Karantenenemnda fra 15. oktober 2021 til og med 30. april 2023. Tine Sundtoft fratrer Karantenenemnda etter eget ønske, fra samme tidspunkt

Bernt Jørgen Stray er ansatt som direktør for samhandling og innovasjon i Kristiansand kommune. Stray er utdannet jurist fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har vært leder for kommuneadvokatkontoret i Kristiansand kommune fra 2019 - 2021. Han har også vært personal- og organisasjonsdirektør ved Universitet i Agder. Han har også vært advokat i Norsk Industri, advokat og avdelingsleder for NHO Mat og Drikke og advokatfullmektig i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (nå Virke). Han var politisk rådgiver for næringsminister Ansgar Gabrielsen i 2004.

Karantenenemnda ledes av tidligere fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg. De andre medlemmene i nemnda er lagmann i Gulating lagmannsrett Hanne Sophie Greve (nestleder), advokat Christian Hambro og advokat og partner i HLT Advokatfirma, Steinulf Tungesvik.

Karantenenemnda avgjør saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller etablering av næringsvirksomhet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00 Kontakt kommunikasjonsenheten via ke@kmd.dep.no