Forsiden

Historisk arkiv

Er byene motorer for omlandet?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

33 byregioner kommer med i det nye utviklingsprogrammet for byregioner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler 26 millioner kroner til byregioner i hele landet.

33 byregioner kommer med i det nye utviklingsprogrammet for byregioner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler 26 millioner kroner til byregioner i hele landet.

En måte å bedre rekrutteringen av arbeidskraft til virksomhetene på og samtidig spre veksten i et større omland, er å koble sammen byer og sentra med områdene omkring.

- Skal vi skape vekst i hele landet trenger vi byregionene som motorer. Vekst i byen kan føre til vekst i omlandet. Ofte er det en gjensidig avhengighet mellom en by og omlandet. Men positive vekstprosesser i byregioner går ikke nødvendigvis av seg selv, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen ønsker derfor å føre en aktiv politikk for å øke samspillet mellom byene og omlandet.

Kommunal- og moderniseringsprogrammet fordeler om lag 26 millioner kroner på 33 av de byregioner som har søkt om midler i år.

- Gjennom programmet kan vi og byregionene få kunnskap om hvordan samspillet mellom byene og omlandet faktisk foregår og hvilke faktorer som fører til regional vekst, sier statsråden.

Ingen byer og byregioner er like. I første fase av programmet skal kommunene sammen analysere sine felles utfordringer og bli enige om tema for samarbeid. Dette skal danne grunnlag for utvikling av strategier og tiltak som kan bidra til å styrke utviklingen i byregionen. Departementet vil lyse ut nye midler neste år til andre fase av programmet. Da skal regionene sammen konkretisere og følge opp sine strategier og tiltak.

Byregionene har løftet fram aktuelle samfunns­utfordringer de skal vurdere som grunnlag for fase to i programmet. Kristiansandsregionen skal for eksempel identifisere byregionens næringsmessige potensiale og komparative fortrinn, i Narvik­regionen skal kommunene vurdere grunnlaget for bedre samhandling i Ofoten­regionen, mens en i Namsosregionen skal se på grunnlaget for å styrke Namsos som en vekstkraft for regionen.

Byregionene skal lære av hverandre ved å delta i nettverk med andre byregioner i utviklingsprogrammet. Nettverkene vil bli etablert og drevet av Kompetansesenter for distriktsutvikling, og starter opp i vår.

- Utviklingsprogrammet er første ledd i utviklingen av en regionalpolitikk for konkurransekraftige byer og distrikter, sier Jan Tore Sanner.

Byregionene inviteres til en oppstartskonferanse i Oslo den 18. mars.

Liste over byregionene som tilbys deltakelse i Utviklingsprogrammet for byregioner (pdf)