Historisk arkiv

Digital kommunikasjon

Statlig post digital i 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Innen første kvartal 2016 skal alle statlige etater som i dag sender post på papir, ta i bruk en ny løsning for sikker digital postkasse når de kommuniserer med innbyggere. Dette har regjeringen bestemt.

- Digital post vil gjøre kommunikasjonen med det offentlige raskere, tryggere og enklere. Vi vil slippe manuell postgang, posten vil ikke lenger ligge ulåst i den grønne postkassa, og hver og en av oss får enkel oversikt over korrespondanse med det offentlige, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Innbyggerne vil kostnadsfritt kunne velge mellom to markedsbaserte løsninger, Digipost og e-Boks AS. En forutsetning for å kunne motta digital post fra det offentlige, er at den enkelte har valgt og opprettet en sikker digital postkasse hos én av leverandørene.

- Staten sender hvert år 125 millioner brev og bruker én milliard kroner på porto. I tillegg brukes det mye ressurser på å pakke og sende utgående post og scanne og digitalisere inngående. Økt bruk av sikker digital post vil gi mindre unødig administrasjon og effektivisere forvaltningen, sier Sanner.

Regjeringen har også bestemt at alle statlige etater skal innen 1. juli 2015 lage en plan for overgang til ny løsning for sikker digital post til innbyggerne. Også de som i dag benytter andre løsninger som postkassefunksjonen i Altinn, skal lage en slik plan. Innen første kvartal 2016 skal alle statlige etater som i dag sender post på papir, ta i bruk sikker digital postkasse når de kommuniserer med innbyggere.

De første statlige etatene vil ta i bruk digital post i november. Etter hvert skal også kommunene kobles til løsningen. Målsettingen er at innbyggerne skal kunne få all post fra det offentlige i én digital postkasse.

7. februar i år trådte endringer i forvaltningsloven i kraft. Digital kommunikasjon er nå hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere og næringsliv. Dette innebærer at forvaltningen ikke lenger trenger å hente inn samtykke fra den enkelte for å sende vedtak og andre viktige henvendelser digitalt. For privatpersoner vil det være mulig å reservere seg og motta post på papir.