Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015

Styrker kommuner med høy befolkningsvekst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vekstkommuner opplever særskilte utfordringer med sterk befolkningsvekst. Vi foreslår å styrke veksttilskuddet for å sette kommunene i stand til å utvikle infrastruktur og tjenester i takt med befolkningsutviklingen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til vekstkommuner til 393 millioner kroner i 2015.

- Vekstkommuner opplever særskilte utfordringer med sterk befolkningsvekst. Vi foreslår å styrke veksttilskuddet for å sette kommunene i stand til å utvikle infrastruktur og tjenester i takt med befolkningsutviklingen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til vekstkommuner til 393 millioner kroner i 2015.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å gi veksttilskudd til kommuner som har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,6 prosent de siste tre årene.

- Veksttilskuddet gir kommuner med voksesmerter bedre mulighet til å tilby gode kommunale tjenester til innbyggerne sine og håndtere store utbyggingsbehov, sier Sanner.

Kommunene som mottar veksttilskudd får 55 000 kroner per innbygger over vekstgrensen. Tilskuddet er utformet på en enkel og forutsigbar måte.

Regjeringens forslag gjør at veksttilskuddet øker både i størrelse og omfang. Veksttilskuddet øker fra 61 millioner kroner i 2014 til 393 millioner kroner i 2015. Antall kommuner som får veksttilskudd økes fra 24 kommuner i 2014 til 68 i 2015.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00