Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015

Vil knytte Norge til EUs digitale marked

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi vil ta del i digitaliseringen av Europa for å skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen å bevilge 21 millioner kroner til norsk deltakelse i EU-programmet CEF Digital.

- Digitaliseringsprosjekter fjerner tidstyver og bidrar til en enklere hverdag for folk flest. Det europeiske digitale samarbeidet vil gjøre det enklere og sikrere å kommunisere digitalt over landegrensene for innbyggere, bedrifter og myndigheter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

CEF Digital-programmet bygger ut felles digital infrastruktur i Europa innen områder som arbeidsliv, helse, justis, utdanning og næringsliv. EU-kommisjonens visjoner for hva som skal være på plass innen 2020 er mange. Dette er noen eksempler på hvordan samarbeidet vil påvirke innbyggere og næringsliv:

  • En norsk pensjonist som flytter til Spania, vil kunne benytte samme login-ID i Spania som hun bruker på norske offentlige digitale tjenester. I stedet for å overføre trygde-, folkeregister- og skatteopplysninger ved personlig oppmøte eller per brev, vil alle opplysninger sendes digitalt.
  • Et sykehus i Norge vil kunne overføre alle nødvendige medisinske og praktiske pasientdata til et sykehus i for eksempel Storbritannia og dermed forkorte ventetiden på en operasjon drastisk.
  • For norske bedrifter vil CEF Digital forenkle etablering i utlandet. Det vil også bli enklere for bedrifter fra Europa å etablere seg i Norge. Virksomhetene vil for eksempel slippe å møte opp fysisk for registrering hos ulike myndigheter.

EU-programmet legger opp til et bedre internasjonalt samarbeid om informasjonssikkerhet. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter vil kunne bruke felles løsninger og systemer. Dette vil forbedre varsling om alvorlige sikkerhetshull og -hendelser.

Satsingen ”tryggere internett for barn” inngår i samarbeidet. Satsingen sørger for at barn har hjelpelinjer å henvende seg til dersom de opplever trakassering eller uønsket oppmerksomhet fra voksne på nettet. Dette omfatter også utstrakt forebyggende arbeid og tiltak for å bekjempe distribusjon av overgrepsbilder av barn.

Nettportalen Europeana som samler inn og gjør europeisk kulturarv tilgjengelig digitalt, inngår også i CEF-samarbeidet.

EU, Norge og Island skal bruke mer enn en milliard Euro over sju år på å knytte Europa tettere sammen digitalt. Det norske bidraget til CEF Digital er anslått til cirka 270 millioner kroner i perioden.

Ni departementer og flere av deres underliggende etater er berørt av Norges deltakelse i EU-programmet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og IKT koordinerer oppfølgingen av programmets aktiviteter i Norge.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00