Historisk arkiv

Alle får det samme kartet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norge får nå ett nasjonalt beredskapskart som både Politiet, Forsvaret og frivillige redningsorganisasjoner skal bruke på øvelser og i krisesituasjoner. - Samarbeidet vil løfte den nasjonale beredskapen merkbart, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, daglig leder i Norske Redningshunder Jim Olav Hansen og kommunal- og moderniseringsminister jan Tore Sanner med et av kartbladene i kartserien M711.
Avtalen mellom Forsvaret, Politiet og Kartverket sikrer at alle som bidrar i kriser vil få full tilgang til det samme kartet. Fra venstre: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, daglig leder i Norske Redningshunder Jim Olav Hansen med hunden Taiga og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Sveinung Engeland, Kartverket

- Gode og riktige kart er en sentral del av beredskapen vår. Kart er viktig både ved terrorhendelser, brann, leteaksjoner og mange andre alvorlige hendelser. I dag bruker mange av etatene og organisasjonene forskjellige kart, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

En ny avtale mellom Forsvaret, Politiet og Kartverket sikrer at alle som bidrar i kriser vil få full tilgang til det samme kartet. Med samme målestokk og samme informasjon i kartet vil det bli lettere å samarbeide, unngå misforståelser og koordinere innsatsen.

- Politiet trenger enklere tilgang til kart når alarmen går og i øvelser. Jeg er glad for at denne avtalen nå er kommet i stand, sier Sanner.

Det er den militære papirkartserien M711 som blir det nasjonale beredskapskartet, og avtalen innebærer at alle politidistriktene vil få tilkjørt alle kartene de trenger. De vil automatisk få nye kart når gamle oppdateres, og vil i sin tur utstyre frivillige organisasjoner som Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder med det samme kartet.

Både Forsvaret og Politiet bruker selvfølgelig også digitale kart, men i krisesituasjoner er fortsatt papirkart viktig, ikke minst for de som er ute i felten.

- Vi i Kartverket er glade for at vi kan hjelpe til slik at politiet, Forsvaret og de frivillige organisasjonene kan gjøre en best mulig jobb i felt, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

Fakta:

  • Kartverket og Forsvaret har i mange år samarbeidet om forvaltning og oppdatering av hovedkartserien for Norge i målestokk 1:50.000. Den militære papirversjonen går under NATO-betegnelsen "M711".
  • Kartserien består av vel 700 kartblad og dekker hele landet, fra den ytterste skjærgården til fjell og daler. Serien har innhold, målestokk og kartografi som er egnet for bruk i felten.