Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Politisk toppmøte om flyktningsituasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ordførerne i de største kommunene i dialogmøte med regjeringen om utfordringene i flyktningsituasjonen.

Tid: Onsdag 25. november kl. 11 – 14
Sted: KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gt 9 (inngang Ruseløkkveien, vis a vis Nationaltheatret stasjon).

Program:

  1. Innledning v/ statsminister Erna Solberg
  2. Utfordringer for kommunesektoren v/ KS-leder Gunn Marit Helgesen
  3. Slik møter vi utfordringene – v/ byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø og varaordfører i Trondheim, Hilde Okopu
  4. Pause med enkel bevertning
  5. Innkvartering av asylsøkere og samarbeid med kommunene v/justis- og beredskapsminister Anders Anundsen
  6. Omsorgssentre for enslige mindreårige og bosetting av flyktninger v/ barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne
  7. Rundebordsdialog
  8. Oppsummering v/kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Følgende kommuner er invitert til rundebordssamtalen: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Tromsø, Bodø, Arendal, Ålesund, Skien, Bærum, Fredrikstad, Drammen.

Statsministeren vil være tilgjengelig for spørsmål fra mediene ca. 11.50 – 12.00.
Statsrådene og styreleder i KS er tilgjengelige for mediene ca. 13.40 – 14.00  

Presse som ønsker å overvære møtet må melde seg på til kes@ks.no innen tirsdag 23. november – og vise gyldig pressekort ved inngangen. 

Kontaktperson i KS:
Kjell Erik Saure, tlf 906 01 503

Se også: