Historisk arkiv

Store muligheter ved offentlig-privat samarbeid i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Offentlig-privat samarbeid (OPS) kan kombinere det beste fra privat og offentlig sektor, viser en fersk rapport. - OPS kan gi kommunene innovasjon og bedre kvalitet, men det stiller også krav til kommunen som innkjøper, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Rapporten gir en systematisk oversikt over hvordan OPS blir forstått og definert, både internasjonalt og i Norge. Hittil har mellom 20 og 25 kommuner tatt i bruk OPS.

Samarbeidsmåten er relativt ny i norsk sammenheng. Et forsiktig anslag er at OPS hittil er brukt i 20-25 kommuner. Offentlig-privat samarbeid er mest brukt innenfor bygg- og anleggsbransjen i norske kommuner.

- Det er et stort investeringsbehov i norske kommuner, og OPS kan være en god mulighet for å få høy kvalitet på bygg og godt vedlikehold. Men det er ingen mirakelkur, det stiller krav til kommunen, sier Sanner

Forskerne har brukt eksempler på offentlig-privat samarbeid fra Hamarøy og Kristiansand kommune i rapporten, og viser hvilke erfaringer som er gjort i disse prosjektene.

Rapporten vurderer fordeler og ulemper med å trekke mer private ressurser inn i kommunal velferdsproduksjon. Kostnadsbesparelser, kvalitet/levetidskostnader, innovasjon og risikoreduksjon er blant fordelene som blir nevnt, mens ekstrakostnader ved privat finansiering og betydningen av god bestillerkompetanse trekkes fram som utfordringer ved slike prosjekt.

- Rapporten viser at kjernen i OPS er ønske om og vilje til å kombinere det beste fra privat og offentlig sektor, et ønske som gjør det mulig for kommunepolitikerne å tenke nytt, sier Sanner.

Uni Rokkansenteret står bak rapporten Offentlig – privat samarbeid i kommuner.Modeller og erfaringer, som er bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Offentlig - privat samarbeid i kommuner - Modeller og erfaringer (pdf)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00