Offentlig-privat samarbeid i kommuner

Modeller og erfaringer

Hvor omfattende er bruken av offentlig privat samarbeid (OPS) i norske kommuner og på hvilke områder blir OPS brukt? Hva kjennetegner kommunene som benytter seg av OPS? Hva karakteriserer OPS og hvordan vurderer kommunepolitikere og ansatte i kommuneadministrasjonen bruken av OPS? Dette er spørsmål som blir tatt opp og analysert i denne rapporten.

Rapporten vurderer fordeler og ulemper med å trekke mer private ressurser inn i kommunal velferdsproduksjon. Kostnadsbesparelser, kvalitet/levetidskostnader, innovasjon og risikoreduksjon er blant fordelene som blir nevnt, mens ekstrakostnader ved privat finansiering og betydningen av god bestillerkompetanse trekkes fram som utfordringer ved slike prosjekt.

Uni Rokkansenteret står bak rapporten, som er bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Offentlig - privat samarbeid i kommuner - Modeller og erfaringer (pdf)