Historisk arkiv

Foreslår å gjøre det billigere å bygge boliger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Vi foreslår å fjerne unødvendige regler for å gjøre det billigere å bygge, slik at flere kan oppnå boligdrømmen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå sender han byggteknisk forskrift "TEK 17" på høring.

Beregninger fra Bygganalyse viser at byggekostnadene kan bli redusert med mellom 100.000 og 130.000 kroner pr bolig.

– Byggteknisk forskrift er et viktig regelverk for innbyggere og næringsliv. En enklere forskrift gjør det enklere og billigere å bygge, sier Sanner.

Forskriften er gjennomgått både for å fjerne krav og å lempe på krav. Samtidig er forskriften blitt enklere å finne fram i og bruke. Det skal bli enklere å forstå hvilke krav som gjelder, og hva som må til for å oppfylle kravene. Når regelverket blir mer oversiktlig og forutsigbart, vil byggenæringens produktivitet også kunne bli bedre.
– Jeg håper at mest mulig av besparelsene kommer innbyggerne til gode, sier Sanner.

De viktigste forenklingene i TEK17 gjelder boliger. Noen endringer gjelder alle boliger, mens noen endringer er spesielt for henholdsvis små boliger og studentboliger.

– Vi foreslår løsninger som gjør at særlig små boliger kan planlegges mer fleksibelt og få bedre romløsninger. Dermed kan boligene bli både bedre og rimeligere. Samtidig har vi beholdt kravene som er begrunnet med sikkerhet og helse, sier Sanner

Forslag - alle boliger

  • Mulighet til å velge mellom snurektangel på 1,30 meter x 1,80 meter eller rullestolsirkel med diameter på 1,50 meter.
  • Fjerne krav om innvendig bod. 
  • Lempe krav om tilgjengelige balkonger og terrasser slik at kravet bare gjelder den som har størst areal.
  • Fjerne krav om utsyn fra soverom.

Summen av disse elementene er beregnet til ca 100.000 kroner i reduserte byggekostnader, herav representerer snurektangel ca. 35.000 kroner og bod ca. 60.000 kroner.

Forslag - boliger under 50 kvadratmeter

  • Redusere krav til sportsbod fra 5 til 2,5 kvadratmeter. Denne besparelsen representerer inntil 30.000 kroner pr. leilighet i tillegg til ca. 100.000 kroner i reduserte byggekostnader som gjelderalle leiligheter.
  • Ber om tilbakemelding på om andel av boliger under 50 kvadratmeter som har tilgjengelighetskrav kan justeres fra 50 til 40 prosent. 

Forslag - forenklinger for studentboliger

  • Redusere rullestolsirkel fra 1,5 meter til minimum 1,30 meter.
  • Fjerne krav om sportsbod.
  • Redusere krav til luftlydisolasjon mellom rom i boenhet og fellesareal eller kommunikasjonsvei.

Summen av disse elementene er beregnet til ca. 100.000 kroner.

Høring på ny byggteknisk forskrift, TEK17 (Direktoratet for byggkvalitet)

 

TEK 17 - Fakta

TEK17 skal berede grunnen for neste generasjons Byggteknisk forskrift. Den er ett skritt i retning av digital samhandling og automatisk regelsjekk.

Forskriften skal ut på en 3 måneders bred høring hvor mange instanser blir hørt.

Planen er at ny forskrift skal ta til å gjelde fra 1. juli 2017. Direktoratet for byggkvalitet skal også gjøre veilederen til forskriften enklere og mer oversiktlig.  

Kilde tall:
Alle kostnadsbesparelser er beregnet av Bygganalyse på oppdrag fra Direktoratet for Byggkvalitet, DIBK.