Historisk arkiv

Lønnsoppgjøret i staten er i gang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Staten møtte i dag hovedsammenslutningene for å starte årets lønnsoppgjør i staten, som er et hovedoppgjør. Fristen for oppgjøret er 30.april.

Lønnsoppgjøret i staten er i gang. Fra venstre: Pål N. Arnesen, YS Stat, Petter Aaslestad, Unio, Tone Rønoldtangen, LO Stat, Anders Kvam, leder i Akademikerne stat og statens personaldirektør Gisle Norheim. Foto: KMD

- Regjeringens mål er at staten skal være en attraktiv og moderne arbeidsgiver. Samtidig skal vi bidra til å trygge arbeidsplasser både i offentlig og privat sektor gjennom et ansvarlig lønnsoppgjør i tråd med frontfagsmodellen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

- De statlige virksomhetene har til felles at de utfører mange viktige samfunnsoppgaver. Samtidig er virksomhetene ulike på mange måter, for eksempel i størrelse, geografisk lokalisering og arbeidsform. Statens mål er at arbeidsgiver og tillitsvalgte på det enkelte arbeidssted skal få mest mulig handlefrihet til å fordele lønnsmidlene slik at de lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Vi ønsker også å fornye og forenkle statens lønns- og forhandlingssystem, slik at det blir mindre sentralstyring og mer fleksibilitet, sier Sanner. 

Statens personaldirektør, Gisle Norheim, forhandler på vegne av staten. Han møtte i dag representanter for hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne.

- Vi ser frem til konstruktive forhandlinger med partene, slik at vi sammen kan finne gode løsninger, sier Sanner. 

 Informasjon om prosessen vil legges ut fortløpende på våre nettsider: www.regjeringen.no/lonnsoppgjoret2016