Historisk arkiv

Sier ja til 515 leiligheter og ny bydel i Kristiansand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier ja til at Marviksletta i Kristiansand blir ny bydel og godkjenner at det bygges 515 leiligheter.

– Jeg legger vekt på at kommunen ønsker å gjøre det gamle industriområdet om til Kristiansands nye bydel. Området har vært under planlegging i lang tid og er i samsvar med overordnede planer. Kommunens forslag er i tråd med regjeringens politikk om økt fortetting og transformasjon i sentrumsområder, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Områdeplanen er på 320 000 kvadratmeter og åpner opp for 515 leiligheter i tre til åtte etasjer, forretninger i første etasje og næringsbygg. Kristiansand Næringsselskap AS, som er heleid av kommunen, er tiltakshaver for planarbeidet. Det vil bli investert mange millioner kroner for å realisere planen de kommende årene.

Kystverket fremmet innsigelse til bystyrets vedtak. Kystverket mener de nye leilighetene i Marvika ville komme i konflikt med den eksisterende og fremtidige utvidelse av statlig havn i Kongsgård/Vige.

Nye støyrapporter viser at planforslaget ikke er i strid med nasjonale føringer for støy.

Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet støttet ikke innsigelsen fra Kystverket.

Kristiansand kommune - innsigelse til detaljregulering Marviksletta senterområde

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00