Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Vil sikre flere utleieboliger for vanskeligstilte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Å ha en trygg og stabil boligsituasjon er viktig for alle. Den nye forskriften vi i dag sender på høring skal sikre flere utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I fjor ga Husbanken tilskudd til i underkant av 2000 kommunalt disponerte utleieboliger. Boligene skal brukes av vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og opprettholde en god nok bolig på egenhånd. Departementet foreslår nå justeringer i tilskuddet for å gjøre det enda mer målrettet, slik at flere utleieboliger omfattes av tilskuddsordningen.

– Jeg ønsker å forenkle modellen for utmåling av tilskudd. Dette skal gjøre det mer forutsigbart for kommunene og andre som tilbyr kommunalt disponerte boliger. Den nye modellen vil også være mer kostnadseffektiv og sikre likebehandling av de som søker.  Jeg ønsker synspunkter på forslagene våre, sier Sanner.

– Vi foreslår at boligene må leies ut til vanskeligstilte i 30 år. I dag er kravet bare 20 år. Vårt forslag vil sikre bedre bruk av offentlige midler, påpeker Jan Tore Sanner.

Det skal også bli enklere for brukerne å orientere seg om regelverket knyttet til utleieboliger. For å få til det, foreslår departementet at en del av de bestemmelsene som i dag står i Husbankens retningslinjer og veileder for tilskuddet, flyttes inn i forskriften.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00