Historisk arkiv

Staten skal gå foran i inkluderingsdugnaden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Etter tøffe år med rekordlave oljepriser og økende ledighet i deler av landet, opplever Norge nå en positiv utvikling på arbeidsmarkedet og økt etterspørsel etter arbeidskraft. Regjeringen ønsker å bruke denne muligheten til å få flere av de de står utenfor arbeidslivet over i ordinære jobber, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Onsdag 20. juni arrangerer regjeringen oppstartskonferanse for inkluderingsdugnaden. Inkluderingsdugnaden ble lansert i Jeløya-plattformen og er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

– Det står altfor mange mennesker utenfor arbeidslivet i Norge i dag. Dette er mennesker som kan og vil bidra. Staten skal gå foran i arbeidet med å inkludere flere, sier Mæland.

Regjeringen forpliktet seg i Jeløya-plattformen til å arbeide for at fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller "hull i CV-en".

– For arbeidsgivere i staten vil dette bety en forsterking av et arbeid som allerede er etablert gjennom blant annet IA-avtalen, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Regjeringen har besluttet at departementene og den enkelte statsråd skal ha et spesielt ansvar for å følge opp femprosent-målet overfor sine underliggende etater. Derfor vil kommunal- og moderniseringsministeren i dag sende et eget brev til alle sine regjeringskollegaer om dette og be dem ta det opp med sine underliggende virksomheter.

– Vi er i også i gang med å se på hvordan vi kan styrke allerede etablerte ordninger, for eksempel traineeprogrammet, for å nå femprosent-målet. Som ansvarlig for den statlige arbeidsgiverpolitikken, skal vi fra KMDs side blant annet gå gjennom regelverket vårt ved ansettelser og se nærmere på hvilke utfordringer vi kan møte. Samtidig vil jeg utfordre virksomhetene i staten til å se på hvordan de skal bidra for at staten skal nå femprosent-målet, sier Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00