Historisk arkiv

Endrer valgforskriften om kommuners tilhørighet til valgdistriktene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender forslag til endringer i valgforskriften på høring. Forslaget slår fast hvilke kommuner som vil tilhøre de ulike valgdistriktene ved stortingsvalget i 2021. Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak om at stortingsvalget i 2021 skal gjennomføres med 19 valgdistrikter.

Oppdatering: Vi har nå publisert korrigert høringsnotat, som du finner nederst i pressemeldingen. Torsdag ble det oppdaget feil i forskriftsteksten departementet la ut på høring samme dag. Departementet beklager dersom denne feilen har skapt usikkerhet.

Stortinget vedtok 15. juni 2018 å beholde 19 valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021 i påvente av en grundig utredning. For å unngå usikkerhet om hvilke kommuner som tilhører hvilket valgdistrikt, fikk departementet hjemmel til å gi en oversikt over dette i valgforskriften. Utgangspunktet for inndelingen er valgdistriktene slik de var i 2017.

Forslaget som nå sendes på høring, nevner ved navn hvilke kommuener som inngår i hvilke valgdistrikt. Det er tatt hensyn til vedtatte grenseendringer, som er vedtatt i Stortinget.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede og legge fram forslag til ny valglov i løpet av våren 2020. De skal også se på inndeling i valgdistrikter ved stortingsvalg.

Departementet beregner ny fordeling av mandatene i valgdistriktene ved stortingsvalg hvert åttende år for å ta hensyn til endringer i innbyggertall. Ny beregning skal gjøres våren 2020 og da vil innbyggertallene 1. januar 2020 ligge til grunn. Den nye fordelingen vil gjelde for stortingsvalget i 2021.

Høringsfristen er satt til 14. januar 2020. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00