Historisk arkiv

Fem millioner kroner til kommuner som vil gi digital hjelp til innbyggerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler fem millioner kroner i engangsstøtte til 36 kommuner som ønsker å etablere et veiledningstilbud innen digital kompetanse.

– God digital kompetanse er en forutsetning for at både offentlig sektor, næringsliv og den enkelte skal kunne ta ut det fulle potensialet som ligger i ny teknologi. I vår digitaliserte hverdag er det viktig å kunne bruke digitale verktøy for å ta del i arbeids- og samfunnsliv. Derfor er det veldig positivt at mange kommuner ønsker å hjelpe innbyggere som trenger å forbedre sine digitale ferdigheter, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Det er viktig at alle grupper i befolkningen kan bruke digitale tjenester. I Norge har svært mange gode digitale ferdigheter, men det er fortsatt noen som trenger grunnleggende kompetanse i bruk av digitale verktøy og tjenester. Eldre, personer utenfor arbeidslivet og innvandrere er noen av målgruppene som ofte trenger veiledning og opplæring.

- Det er bra at kommunene sørger for at innbyggerne har tilstrekkelig digital kompetanse til å kunne ta i bruk digitale tjenester fra det offentlige sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Tilskuddsordningen støtter opp om samarbeidsavtalen mellom KS og KMD om utvikling av Digihjelpen – et kommunalt veiledningstilbud for å øke innbyggernes digitale kompetanse (pdf). KS og KMD har blitt enige om å fornye samarbeidsavtalen for to nye år, ut 2021.

Samarbeidsavtalen og tilskuddet skal legge til rette for at kommuner får etablert et permanent veiledningstilbud rettet mot innbyggere som mangler grunnleggende digital kompetanse.

I fjor fikk 34 andre kommuner fem millioner kroner i støtte til etablering av Digihjelpen-tilbud.

Siden 2014 har KMD bevilget totalt 43,35 millioner til ulike tiltak for å øke den digitale deltakelsen i befolkningen. Tilskudd til kommunale Digihjelpen-tilbud er en del av dette i tillegg til støtte Seniornett Norge for opplæring av eldre i hele landet, støtte til KS for å drifte netthåndboken for etablering av Digihjelpen (www.digihjelpen.no) og tildeling til Kompetanse Norge for å utvikle kurs- og opplæringsmateriell innen grunnleggende digitale ferdigheter (www.digidel.no).

For 2019 er Kommunal- og moderniseringsdepartementets innsats for økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen på 11,85 millioner kroner. Fem millioner av dette går til Digihjelpen-tilbud.

Disse søkerne får innvilget tilskudd for etablering av Digihjelpen for 2019:

Søkers navn

Tilskudd

Askvoll kommune

100 000

Bjørnafjorden kommune

300 000

Etne kommune

80 000

Fitjar kommune

130 000

Fjaler kommune

100 000

Flatanger kommune

100 000

Frosta kommune

65 000

Hjelmeland kommune

30 000

Horten kommune/ NAV Horten

200 000

Hægebostad kommune

80 000

Hå kommune med flere

200 000

Lier kommune

55 000

Lillehammer kommune

200 000

Lillesand kommune

60 000

Lyngen kommune

225 000

Lærdal kommune

16 000

Midtre Gauldal kommune

75 000

Nesna kommune

80 000

Nordreisa kommune

200 000

Nye Namsos kommune

100 000

Nye Stad kommune/Selje folkeboksamling

150 000

Nye Tønsberg kommune

200 000

Nye Åfjord kommune

60 000

Nærøy kommune

80 000

Overhalla kommune

250 000

Porsgrunn kommune

350 000

Rennebu kommune/ frivilligsentral

100 000

Ørland kommune/ Seniornett Ørland

50 000

Senja kommune

230 000

Skien kommune

200 000

Stange kommune/Seniornett

230 000

Sykkylven kommune/Seniornett

75 000

Sør-Fron kommune

80 000

Sør-Odal kommune

139 000

Tysvær kommune

260 000

Vest-Telemarkrådet
Fyresdal, Nissedal, Seljord og Vinje (i samarbeid med Tokke og Kviteseid)

150 000

Totalt:

5 000 000

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00