Historisk arkiv

Har fordelt 200 millioner kroner til bredbånd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Vi har fått fart på utbyggingen av bredbånd i hele landet og bransjen investerer mer enn noen gang. Likevel er det områder der det er behov for statlig støtte. Nå er 200 millioner kroner fordelt, og fylkene kan starte arbeidet med hvilke prosjekter som skal prioriteres, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Regjeringen vil sikre at alle innbyggere har mulighet for tilgang til internett i hjemmet og bidrar i år med nesten 200 millioner kroner i tilskudd til områder der den kommersielle interessen for utbygging er begrenset eller helt fraværende. 

– Et godt bredbåndstilbud i hele landet er avgjørende for å sikre vekstkraftige regioner og at man har et næringsliv som er i stand til å ta vare på og skape nye lønnsomme arbeidsplasser, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Internasjonalt ligger Norge svært langt fremme på tilbud og bruk av bredbånd og internett.

For høyhastighets bredbånd har det skjedd en formidabel utvikling. I 2018 hadde hele 82 prosent av norske husstander tilbud om høyhastighets bredbånd (100 Mbit/s), mot bare 63 prosent i 2013.

Fra 2017 til 2018 fikk ca. 180 000 flere husstander tilbud om fiberbredbånd. Bredbåndstilbyderne investerte om lag to milliarder kroner mer i 2017 enn de gjorde i 2013. 

I de områdene markedet ikke strekker til, bidrar staten med midler. I 2019 er det satt av 200 millioner kroner til formålet. Midlene fordeles til fylkeskommunene som kan gi tilskudd til utbygging i områder som mangler et tilstrekkelig godt bredbåndstilbud basert på ren kommersiell utbygging.

Regjeringen legger nå til rette for at de statlige bredbåndsmidlene kan brukes i områder som berøres av at kobbernettet stenger.

– De aller fleste har mulighet til å skaffe seg alternativt bredbånd, men noen vil oppleve stenging av kobbernettet som en utfordring. Derfor gir vi fylkene mulighet til prioritere disse områdene, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Nkom har i samarbeid med Samferdselsdepartementet fastsatt en fordelingsnøkkel for 2019 basert på dekningssituasjonen i fylkene. De fylkene som har flest innbyggere uten tilbud om bredbånd eller med svært begrenset tilbud, får relativt sett en størst andel av potten.

– Vi ser frem til at fylkene sender over sine prioriterte prosjekter til Nkom innen 19. juni, sier Astrup.

Les mer fordelingen av årets bredbåndsmidler på Nkoms nettsider.

Rapporten Bredbåndsdekning 2018 viser fortsatt god vekst i dekningen for de høyere bredbåndshastighetene. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00