Historisk arkiv

Kom med innspill til forskrift om tilskuddsmidler til kvenske formål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Regjeringen ønsker at flest mulig oppgaver skal løses nærmest mulig innbyggerne, derfor får Troms og Finnmark fylkeskommune ansvaret for forvaltningen av tilskuddsmidlene til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur fra neste år. Et utkast til forskrift for tilskuddsordningen er ute på høring, og vi ønsker innspill fra så mange som mulig, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Over tilskuddsordningen til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur blir det gitt driftsstøtte til kvenske språksentre og prosjektstøtte til ulike tiltak. Tilskuddsordningen ble opprettet i 2015 og har til nå vært forvaltet av departementet.  

– Troms og Finnmark fylkeskommuner har gjort mye for å ivareta kvensk språk og kultur. Det er ingen som har bedre kjennskap til kvenske og norskfinske forhold enn den nye fylkeskommunen. Jeg har tro på at en overføring av tilskuddsmidlene til den nye fylkeskommunen vil løfte kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur, sier Monica Mæland.  

De fleste mottakerne av tilskuddet har tilhold i Troms og Finnmark, og derfor er dette en naturlig oppgave å overføre til den nye fylkeskommunen.  

– Regjeringen er i gang med overføring av statlige oppgaver til fylkeskommunene. Isolert sett er overføringen av en tilskuddsordning en liten oppgave, men dette er likevel et viktig ledd i arbeidet med å flytte makt nærmere der folk bor, avslutter kommunal- og moderniseringsministeren.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil fortsatt ha ansvar for politikkutviklingen av språk, kultur og samfunnsliv på det kvenske/norskfinske området. Det er bare selve forvaltningen av tilskuddsmidlene som blir overført til Troms og Finnmark fylkeskommune. 

I forbindelse med denne endringen ønsker departementet innspill på utkast til forskrift for tilskuddsordningen innen 1. november i år. 

Høring - Utkast til forskrift om tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00