Historisk arkiv

Ny milepæl i arbeidet med å gjøre Norge 5G-klart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Den neste frekvensauksjonen som legger til rette for rask 5G-utbygging i Norge, er snart klar. - Denne auksjonen vil bidra til at vi holder tempoet oppe, at konkurransen styrkes og at innbyggere og næringsliv kan få glede av bedre og raskere tjenester på mobilen, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er nå klar med reglene for frekvensauksjonen som vil starte 6. mai 2020.

Det er frekvenser til radiolinjer som skal auksjoneres bort neste år. Radiolinjer kan brukes i stedet for fiber til mobilmastene, og vil være et godt alternativ der det ikke er mulig eller for kostbart å grave ned kabler i bakken. Radiolinjer er også en viktig faktor i arbeidet med å bygge ut bredbånd generelt.

- Dette blir en viktig auksjon og en ny milepæl i arbeidet med å gjøre Norge 5G-klart, sier Astrup.

Dette blir den største frekvensauksjonen som er gjennomført i Norge ut fra mengden frekvenser som inngår. Auksjonsreglene er utformet slik at ressursene skal bli godt utnyttet og bidra til at konkurransen styrkes i mobil- og bredbåndsmarkedet.

- Radiolinjefrekvenser er viktige for mange aktører. Norges krevende topografi gjør at vi er avhengig av å bruke mange radiolinjer for å få en kostnadseffektiv nettutbygging. Derfor er auksjonen også et viktig element for å legge til rette for tre fullverdige mobilnett i Norge, sier Astrup.

Mer informasjon er tilgjengelig på Nkoms hjemmesider.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00