Historisk arkiv

Over 19 000 husstander får bredbånd med statlige tilskudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mer enn 80 000 husstander har siden 2014 fått eller vil få tilbud om bredbånd der det ikke er kommersielt grunnlag for å bygge ut.

– Bare som følge av årets bevilgning vil over 19 000 husstander få glede av statlige bredbåndsmidler. Totalt vil de offentlige midlene i 2019 utløse utbyggingsprosjekter til en verdi av en milliard kroner, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

I dag offentligjør Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tall for hvor mange husstander som vil få tilgang til nytt eller bedre bredbånd som følge av bevilgninger til utbygging i 2019. Stortinget bevilget omlag 250 millioner kroner til utbygging av bredbånd i år.

Bredbåndsprosjektene som får statlig støtte har krav om en hastighet på minimum 30 megabit per sekund.

- De statlige midlene utløser investeringer i hele landet. Et lokalt spleiselag med flere aktører gjør at satsingen kan tre eller firedobles. Det er gode nyheter. Et stadig mer digitalisert samfunn krever god og stabil tilgang til internett. Disse tallene viser at vi er godt i gang med å legge til rette for et fremtidsrettet bredbåndstilbud til alle, sier Astrup.

Tilbyderne investerer årlig rundt 10 milliarder kroner til utbygging av mobil- og bredbåndsnett i Norge. Det offentlige bidrar med midler i områder hvor utbyggingskostnaden per bredbåndslinje er så høy at det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.

- Tallene viser at regjeringen har fått fart på utbyggingen, og at de statlige midlene utløser mye lokal finansiering og egeninnsats. Mange fylker og kommuner bidrar sterkt i det lokale spleiselaget, sier Astrup.

Nesten alle landets husstander har et grunnleggende bredbåndstilbud, enten i form av fast eller mobilt bredbånd. 86 prosent av husstandene har nå tilbud om høyhastighets bredbånd (100 Mbit/s eller mer).

- Vi har gode forutsetninger for å nå målet om 90 prosent dekning innen utgangen av 2020. Vi viderefører også det rekordhøye bredbåndstilskuddet neste år og har foreslått å bevilge 256 millioner kroner i 2020, sier Astrup.

Regjeringen har også nylig sendt på høring et forslag om innføring av leveringsplikt for bredbånd. En slik leveringsplikt vil kunne sikre alle innbyggere og bedrifter i hele landet et grunnleggende godt bredbåndstilbud.

I forbindelse med regionreformen er det besluttet at fylkeskommunene fra og med 2020 skal overta ansvaret for forvaltningen av bredbåndsmidlene.

Statlige midler gir over 19.000 husstander nytt eller forbedret bredbånd (nyhet fra Nkom 13.11.2019)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00