Historisk arkiv

Regjeringen foreslår leveringsplikt for bredbånd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Hvis Norge skal kunne ta ut det fulle potensialet som ligger i digitalisering og ny teknologi, må innbyggere og næringsliv i hele landet ha tilgang til internett. I dag har vi leveringsplikt for telefontjenester. Nå foreslår regjeringen å utvide denne plikten til også å gjelde bredbånd, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Et forslag om å innføre lovhjemmel for leveringsplikt for bredbånd sendes nå ut på høring. Forslaget innebærer at myndighetene kan pålegge en eller flere tilbydere leveringsplikt slik at alle husstander og bedrifter over hele landet får rett til grunnleggende bredbåndstjenester.

– Gode bredbåndstjenester er viktig for å skape vekst og levende lokalsamfunn i hele landet. Norge har mobil- og bredbåndsnett i verdensklasse, men det er fortsatt områder i distriktene som er helt uten et tilfredsstillende tilbud, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen foreslår i høringen to alternative løsninger:

  • Pålegge leveringsplikt for bredbånd definert som 10 megabit per sekund nedstrøms og to megabit per sekund oppstrøms.
  • Pålegge leveringsplikt for bredbånd definert som 20 megabit per sekund nedstrøms og to megabit per sekund oppstrøms.

– Vi har store ambisjoner for digitalisering av offentlige tjenester, men det forutsetter at alle har tilgang på internett. Bredbånd er en viktig del av et moderne samfunn, og begge de foreslåtte bredbåndshastighetene vil dekke et grunnleggende behov for husstandene og sikre en rett til bredbåndstjenester. Dette er ikke minst viktig når Telenor nå har varslet at kobbernettet skal fases ut, sier Astrup.

– Tilgang til gode bredbåndstjenester blir stadig viktigere for folk og næringsliv i hele landet. Det er viktig for å kunne bruke offentlige digitale tjenester, for utviklingen av helse- og velferdsteknologi, for læringsteknologi og bruk av skytjenester, sier Mæland.

I høringsnotatet er det skissert flere forslag til hvordan leveringsplikten kan finansieres. Hvilken modell som velges vil bli avgjort etter høringen. Høringsfristen er 3. desember 2019.

Se også pressemelding fra Nkom.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00