Historisk arkiv

Telenor må følge opp kundenes bekymringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Mange kunder er bekymret for telefon- og bredbåndstilbudet når Telenor skal sanere kobbernettet de neste årene. Det har jeg stor forståelse for, og jeg forventer at Telenor gir kundene sine god informasjon om hvordan de skal følge opp sin plikt til å levere telefonitjenester. Jeg er glad for at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ber Telenor redegjøre for hva som skjer fremover, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Telenor har tidligere informert om at kobbernettet skal fases ut innen utgangen av 2022 som et ledd i moderniseringen av fastnettet i Norge. Nylig informerte Telenor kunder om at feil på kobbernettet ikke vil bli rettet etter 1. mai.

I dag sender Nkom brev til Telenor om at selskapet må redegjøre bedre for hva som skjer når selskapet moderniserer nettet og hvilke rettigheter kundene har.

– Vi har forståelse for at Telenor bytter ut gammel teknologi, og bidrar til at flere får tilgang til høykapasitetsnett gjennom fiber eller mobile løsninger. Men dette må skje på en måte som ikke skaper uro for kundene, sier Astrup.

Alle husstander som i dag har telefontjeneste over kobberlinjen, og som mister denne tjenesten når kobbersaneringen gjennomføres, skal sikres en alternativ telefonitjenesten som følge av Telenors plikt til å levere taletjenester.

Telenor har ikke leveringsplikt på bredbånd, men Nkom oppfordrer nå Telenor til å informere om hvordan selskapet vil bistå kundene sine slik at de ikke mister dekningen dersom det oppstår feil i kobbernettet etter 1. mai.

– Det er viktig at kundene som har bredbånd over kobbernettet, og som ikke har et annet alternativ i markedet, bistås godt av Telenor. Telenors plikt til å levere taletjenester vil medføre at mange også vil kunne få gode bredbåndstjenester. Jeg er glad for at Nkom er tydelig overfor Telenor, og jeg vil følge denne situasjonen nøye, sier Astrup.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00