Historisk arkiv

Nye tiltak for reiselivsnæringen i distriktene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Reiselivsnæringen er spesielt hardt rammet, ikke minst mange reiselivsaktører i Distrikts-Norge Jeg er derfor veldig glad for at regjeringen får på plass en tiltakspakke som kan hjelpe disse bedriftene. Vi må ha flest mulig tilbake i arbeid over hele landet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

– Jeg har møtt mange små reiselivsbedrifter rundt i landet og disse møtene har gjort sterkt inntrykk. Mange frykter for livsverket sitt. Jeg er imponert over stå-på-viljen og evnen til å tenke positivt i reiselivsnæringen selv om mye ser svart ut akkurat nå. Med det vi presenterer i dag, er det likevel muligheter, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

For mange små steder landet rundt og for distriktsnæringslivet er reiseliv viktig. Regjeringen er opptatt av vekst og utvikling i Distrikts-Norge og prioriterer derfor å hjelpe reiselivet for å bevare arbeidsplasser og bidra til nye jobber i hele Norge.

– Bedriftslederne er bekymret for livsverket sitt, de er bekymret for sine ansatte, og de er bekymret for hvordan fravær av turister preger og påvirker hele lokalmiljøer rundt om i landet. Med den hjelpen regjeringen nå bidrar med, vil mange reiselivsaktører kunne holde hodet over vannet frem til de kan få gjestene tilbake. De vil også kunne utvikle virksomhetene videre og stå klar når turistene kommer, sier Helleland.

Kompensasjonsordning 

For høsten 2020 foreslår regjeringen å opprette en egen kompensasjonsordning på inntil 1 milliard kroner for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall. 

– Situasjonen i reiselivet er svært utfordrende, og den vil fortsette å være det i tiden fremover. Mange i reiselivet og arrangementsmarkedet ser mørkt på høst- og vintersesongen. Ingen vet hvor lenge dagens situasjon vil vedvare. Regjeringen foreslår derfor en kompensasjonsordning for å unngå konkurser og opprettholde aktiviteten i særlig hardt rammede bransjer, sier næringsminister Iselin Nybø.

Mulighet til å tenke nytt

Helleland er opptatt av at reiselivspakken kan bidra til at allerede etablerte bedrifter kommer på fote igjen, men også til at flere får mulighet til å tenke nytt. To viktige tiltak på hennes eget budsjett bidrar til dette:

  • 80 millioner kroner til investeringstilskudd i regi av Innovasjon Norge. Det skal bidra til nødvendig omstilling og utvikling av reiselivsnæringen i distriktene.
  • 40 millioner kroner til Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram. Disse pengene skal hjelpe utsatte bedrifter over hele landet til å komme i gang igjen og skape flere arbeidsplasser.

–  Jeg håper reiselivet vil bruke denne situasjonen til å utvikle seg videre, tenke nytt og bli sterkere. Reiselivsnæringen skaper mange arbeidsplasser rundt omkring i landet. For et hardt rammet reiseliv, er det vanskelig å prioritere utvikling og omstilling. Økningen i investeringstilskuddet vil sikre at bedriftene får flere ben å stå på, og gi grunnlag for lønnsom virksomhet når Norge beveger seg ut av pandemien, sier Helleland. 

200 millioner til kommunene

Regjeringen foreslår også en tilskuddsordning på 200 millioner kroner til kommuner som har vært nødt til å sette i verk ekstra lokale smitteverntiltak på grunn av større smitteutbrudd. Denne ordningen kan kompensere bedrifter som har blitt spesielt hardt rammet.

– Kommunene rammes i ulik grad av smitteverntiltak, reiserestriksjoner og sviktende besøkstall. Noen kommuner opplever oppblomstring av smitten, og må derfor innføre lokale, myndighetsbestemte smitteverntiltak og nedstengninger. En kommunal ordning med kompensasjon til bedriftene som rammes, vil kunne bidra til at enkeltbedrifter ikke rammes unødvendig hardt, sier Helleland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00