Historisk arkiv

Offentlig utvalg skal gå gjennom inntektssystemet for kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Viktige tjenester som barnehage, skole, helse og omsorg finansieres gjennom kommunenes såkalte frie inntekter, som fordeles gjennom inntektssystemet. − For å få en treffsikker fordeling av pengene, er det viktig å oppdatere med jevne mellomrom. Vi setter derfor ned et offentlig utvalg som skal gå gjennom inntektssystemet for kommunene og komme med forslag til endringer, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

– Innbyggerne skal ha tilgang på gode tjenester og levende lokalsamfunn, uavhengig av hvor i landet de bor. Inntektssystemet utjevner inntektsforskjeller mellom kommunene og legger til rette for gode tjenester i hele landet, sier Astrup.

Inntektssystemet for kommunene har blitt endret flere ganger de siste årene, men det er 15 år siden et offentlig utvalg sist gjorde en helhetlig gjennomgang av systemet. Våren 2018 ba Stortinget om at det ble oppnevnt et offentlig utvalg som skulle gå gjennom inntektssystemet for kommunene. Regjeringen følger nå opp vedtaket.

Utvalget er satt sammen av forskere med kompetanse på kommunesektoren, kommuneøkonomi og offentlig sektor, kommunerepresentanter med erfaring fra sektoren og representanter fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Utvalget ledes av forsker Marianne Haraldsvik, som har bred erfaring med forskning på kommuneøkonomi og inntektssystemet.

Utvalget skal gi en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. De skal vurdere de ulike elementene i dagens inntektssystem, og komme med forslag til utforming av inntektssystemet for kommunene. Utvalget skal komme med prinsipielle og faglige vurderinger av fordelingen av inntekter og behovet for utjevning mellom kommunene.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. juni 2022.

Medlemmer i utvalget er:

  • Marianne Haraldsvik (utvalgsleder), forsker II ved Senter for økonomisk forskning. Trondheim.
  • Lars Håkonsen, førsteamanuensis Universitetet i Sørøst-Norge/seniorforsker Telemarksforsking. Midt-Telemark.
  • Anne Lise Fimreite, professor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Bergen.
  • Egil Kjerstad, professor II ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen og forskningsleder ved Norce (Norwegian Research Centre AS). Kvinnherad.
  • Bjørn-Atle Hansen, rådmann i Alta kommune.
  • Terje Fjellvang, økonomidirektør i Kristiansand kommune. Kristiansand.
  • Randi Dyrnes, kommunedirektør i Sunndal kommune. Smøla.
  • Sigmund Engdal, spesialrådgiver i kommuneøkonomi i KS. Kongsvinger.
  • Knut Moum, pensjonist, tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet. Oslo.
  • Grete Lilleschulstad, underdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Oslo.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00