Historisk arkiv

Oppretter ny personvernkommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen vil lede personvernkommisjonen, som skal levere sin utredning innen 1. desember 2021.

- Det er viktig at Norge tar del i den digitale utviklingen, slik at norske virksomheter er konkurransedyktige og vi får en effektiv offentlig sektor. Samtidig må vi sikre at personopplysninger til norske borgere ikke misbrukes eller kommer på avveie. Vi må ivareta denne balansen på en god måte. Personvernkommisjonens utredning vil gi verdifull kunnskap om hvordan vi skal oppnå dette, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Statsråd Linda Hofstad Helleland og sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen
Statsråd Linda Hofstad Helleland sammen med leder av personvernkommisjonen, sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Den forrige personvernkommisjonen leverte sin utredning i 2009. Siden da har det skjedd store teknologiske endringer og det har oppstått nye utfordringer.

- Kjøp og salg av personopplysninger har blitt en stor industri. Det har vi fått mange eksempler på den siste tiden. Data representerer store verdier for næringslivet, men vi må passe på at sensitive personopplysninger ikke kommer på avveie, sier Helleland.

Norge har også fått nytt personvernregelverk. Personvernforordningen (GDPR) er blitt norsk lov, og vi har fått en ny bestemmelse i Grunnloven om respekt for privatlivets fred.

- Veldig mange laster ned apper og tar i bruk digitale løsninger som forenkler hverdagen. Dette skal ikke gå på bekostning av personvernet. Jeg er særlig bekymret for at personopplysninger om barn og unge kommer i hendene til uvedkommende, sier Helleland.

Personvernkommisjonen har fått et vidt mandat. Den skal kartlegge den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trekke frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene. Videre skal den kartlegge offentlig sektors behandling av personopplysninger, herunder utviklingen i justissektoren og om det samlede omfanget av tiltak skaper utfordringer for personvernet.

Kommisjonen skal blant annet vurdere forbrukernes rettigheter ved bruk av digitale løsninger, og konsekvenser for personvernet i sosiale medier, samt foreslå tiltak for å sikre den enkelte borgers mulighet til å ivareta eget personvern.

Kommisjonen skal særlig vurdere hvordan barn og unges personvern ivaretas. Den skal kartlegge hvordan bruk av sosiale medier påvirker barn og unges personvern, og foreslå eventuelle tiltak for å bedre personvernet.

Kommisjonen er bredt sammensatt og medlemmene har kompetanse fra flere fagområder. Foruten personvern, er det særlig lagt vekt på kompetanse på justis, teknologi, barn, media og forbrukerspørsmål. Kommisjonen har medlemmer både fra offentlig og privat sektor.

- Den digitale utviklingen har åpnet uante muligheter. For den enkelte så vel som for samfunnet. Samtidig utfordrer digitaliseringen oss i et hittil ukjent omfang. Det har blitt mulig, ikke bare for myndigheter men også kommersielle interesser, å profilere hver enkelt av oss på en måte som overgår alle forestillinger vi tidligere hadde om et overvåkningssamfunn. Det er derfor helt nødvendig å sette de utfordringer dette har for personvernet inn i en større sammenheng, sier John Arne Moen, leder for kommisjonen.

Utvalget har denne sammensetningen:

 • John Arne Moen, sjefredaktør og konsernsjef, Steinkjer (leder)
 • Tor-Aksel Busch, pensjonist, Askim
 • Trine Skei Grande, stortingsrepresentant , Oslo
 • Trude Haugli, professor, Tromsø
 • Haakon Hertzberg, assisterende direktør, Drammen
 • Marianne Høyer, nemndleder, Trondheim
 • Finn Lützow-Holm Myrstad, fagdirektør, Oslo
 • Toril Nag, konserndirektør, Sandnes
 • Ingvild Næss, Chief Privacy and Data Trends Officer, Oslo
 • Jill Walker Rettberg, professor, Bergen
 • Helge Veum, stabssjef, Ålesund
 • Dag Wiese Schartum, professor, Oslo
 • Oddhild Aasberg, juridisk seniorrådgiver, Brønnøysund.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00