Personvernkommisjonen

Personvernkommisjonen skal kartlegge den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trekke frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene.

Opprettet: 23. juni 2020

Opphørt: Leverte sin utredning 26. september 2022.

Kontakt: Postadresse: Akersgata 59.

Nettsted: Personvernkommisjonen

Hovedpunkter i utvalgets arbeidsområde:

Personvernkommisjonen skal kartlegge den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trekke frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene. Videre skal den kartlegge offentlig sektors behandling av personopplysninger, herunder utviklingen i justissektoren og om det samlede omfanget av tiltak skaper utfordringer for personvernet.

Kommisjonen skal blant annet vurdere forbrukernes rettigheter ved bruk av digitale løsninger, og konsekvenser for personvernet i sosiale medier, samt foreslå tiltak for å sikre den enkelte borgers mulighet til å ivareta eget personvern.

Kommisjonen skal særlig vurdere hvordan barn og unges personvern ivaretas. Den skal kartlegge hvordan bruk av sosiale medier påvirker barn og unges personvern, og foreslå eventuelle tiltak for å bedre personvernet.

Les mandatet her (PDF)

Aktive medlemmer:

 • John Arne Moen, sjefredaktør og konsernsjef, Steinkjer (leder)
 • Tor-Aksel Busch, pensjonist, Askim
 • Trine Skei Grande, stortingsrepresentant , Oslo
 • Trude Haugli, professor, Tromsø
 • Haakon Hertzberg, assisterende direktør, Drammen
 • Marianne Høyer, nemndleder, Trondheim
 • Finn Lützow-Holm Myrstad, fagdirektør, Oslo
 • Toril Nag, konserndirektør, Sandnes
 • Ingvild Næss, Chief Privacy and Data Trends Officer, Oslo
 • Brita Ytre-Arne, professor, Bergen
 • Helge Veum, stabssjef, Ålesund
 • Dag Wiese Schartum, professor, Oslo
 • Oddhild Aasberg, juridisk seniorrådgiver, Brønnøysund.
 • Jill Walker Rettberg (frem til mars 2021)
 • Brita Ytre-Arne (erstattet Retteberg fra juni 2021)